เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025342' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard
พบสินค้า 80 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131629' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard HP Gaming K110 Black
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท

DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137743' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard DELL (KB216) Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0035187' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard LOGITECH (K120) Black
ประกัน 3 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097916' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH Keyboard Multi-Device LOGITECH
(K375s) Black
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142654' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard LOGITECH
(K380TH) Grey
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142655' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard LOGITECH
(K380TH) Rose
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082709' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard LOGITECH K480 Black
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083367' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard LOGITECH K480 White
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139677' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device Keyboard LOGITECH K580 Graphite
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138083' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device Keyboard LOGITECH K580 White
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141270' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard LOGITECH POP KEYS Blast
ประกัน 1 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141269' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard LOGITECH POP KEYS Daydream
ประกัน 1 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 200 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135267' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device MICROSOFT (Designer) Black '21Y-00027'
(EN/TH)
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135266' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard MICROSOFT (Designer) Glacier '21Y-00057'
(EN/TH)
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 460 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130480' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard RAPOO (NK1800) Black
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074133' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Keyboard RAPOO (KB-E1050-BK) Black
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124923' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Touch Keyboard RAPOO
(KB-K2800-BK) Black
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135150' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard RAPOO
(XK100-BK) Black
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 170 บาท

LECOO by LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140599' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard LECOO (KB101) Black By LENOVO
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139193' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard LECOO (KB102) Black by LENOVO
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140597' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard LECOO (KG1102) White By LENOVO
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 240 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110649' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini MD-TECH
(KB-210M) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128743' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128745' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128744' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black/Red
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140641' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-702) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138923' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-700) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024196' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-666) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132543' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-310M)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105613' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105612' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/Green
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105611' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053910' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-111) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132251' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-319M ) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104149' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-222M) Black/Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101324' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-222M) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142341' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-701L) Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142342' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-701L) Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142343' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard MD-TECH (KB-701L) Red
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 65 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139532' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-039 BUSINESS) Black
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137666' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-25 AZALIA) Black
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102943' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-15 QUIET) Black/Red
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141416' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-24 AVALON) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136035' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-36 MARS) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142653' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-41 ZENITH) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141415' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini NUBWO (NK-40 ORCA) Black
ประกัน 1 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 77 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140098' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-032 FORTUNE) Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122608' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-032 FORTUNE) Silver/Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122609' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-032 FORTUNE) Silver/White
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102944' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-18 SAVAGE) Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105669' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-18 SAVAGE) White
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132005' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-032 FORTUNE) Pink
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100010' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-30 VAKANT) Black
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136733' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-34) 'FLICKER' Black
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 139 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136736' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard NUBWO (NK-34) 'FLICKER' Silver/white
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 139 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089114' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini OKER (F6) White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089113' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini OKER (F6) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071698' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard Mini OKER (F8) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143757' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-477) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116841' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116843' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black/Orange
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116842' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black/Yellow
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137542' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-758) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134866' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-399 PLUS) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123532' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-518) Black
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123534' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-518) Red
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123533' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-518) Blue
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137725' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-911) Pink
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134867' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard OKER (KB-789) Pink
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138183' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Keyboard OKER (K-199) Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140642' and sp.pic_type='s'
WIRELESS Keyboard OKER (K-759) Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140670' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device OKER
(K-238) Brown
ประกัน 2 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140671' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device OKER
(K-238) Green
ประกัน 2 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140672' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device OKER
(K-238) Pink
ประกัน 2 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140674' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device OKER
(K-239) Blue
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140673' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device OKER
(K-239) Brown
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140675' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS Multi-Device OKER
(K-239) Pink
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 130 บาท

SGEAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142730' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard SGEAR
(KB-H701) Black
ประกัน 2 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
905 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142731' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH Multi-Device Keyboard SGEAR
(KB-H801) Black
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 300 บาท

SMILE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140225' and sp.pic_type='s'
USB Keyboard SMILE (ZE-940) Black
ประกัน 2 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 39 บาท