เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025414' GROUP BY pri.code order by pri.Url Game Controller (JoyStick)
พบสินค้า 32 รายการ
Controller Wireless/Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146730' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless SIGNO
(WC-661)
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137815' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless FANTECH
(WGP-12) Black
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148086' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless FANTECH
(WGP-12) White
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044347' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless LOGITECH
(F710)
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142623' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Mini White
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140833' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Mini Black
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138916' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless MICROSOFT XBOX Series + Type C
(1V8-00014)
ประกัน 6 เดือน
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 400 บาท

Controller Racing
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116975' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Driving Force Shifter LOGITECH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139572' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Driving TH8A Shifter THRUSTMASTER
(4060059)
ประกัน 1 ปี
7,875 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
ประหยัด 1,515 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147278' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Racing Wheel LOGITECH
(G923)
ประกัน 2 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Controller Analog
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135046' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-43) Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142622' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-43) Blue
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135114' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-706) Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049813' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-706) Blue
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094315' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Yellow
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094314' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Blue
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100241' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Red
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145891' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-308) Red/Blue
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145890' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-308) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145892' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (G-9G) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145893' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (G-9G) Blue/Red
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145894' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (G-9G) Pink
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143812' and sp.pic_type='s'
Controller Analog ANITECH
(J235) Black
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108529' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER XBOX
(U-306) Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130952' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER XBOX
(U-306) White
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145601' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (GP-650) Black
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146188' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (GP-660)
ประกัน 2 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139492' and sp.pic_type='s'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-13) Black/Red
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044348' and sp.pic_type='s'
Controller Analog LOGITECH
(F310) Midnight Blue
ประกัน 3 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 115 บาท

Controller Mobile
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146189' and sp.pic_type='s'
Controller Mobile GAMESIR
(X2) Type-C
ประกัน 1 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 670 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146190' and sp.pic_type='s'
Controller Mobile GAMESIR
(X2) Bluetooth
ประกัน 1 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146191' and sp.pic_type='s'
Controller Mobile GAMESIR
(X2) Lightning
ประกัน 1 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 370 บาท