เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025413' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 26 รายการ
Microphone (Clip On)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134449' and sp.pic_type='s'
Microphone Clip On OKER Lavalier
(VM10)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 90 บาท

Wireless Microphone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146301' and sp.pic_type='s'
KARAOKE WIRELESS MICROPHONE BMB
(WB-5000S) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Microphone Condenser
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122587' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser NUBWO
(M66) Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108241' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser NUBWO
(M66) Black/Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135884' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser OKER
(M887) Black/Gold
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125022' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser SIGNO
(MP-701) Black
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138235' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condenser EGA
(TYPE-MC4) Black
ประกัน 2 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135882' and sp.pic_type='s'
USB Microphone Condenser OKER
(MIC-2020) Black
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134474' and sp.pic_type='s'
USB Microphone Condenser SIGNO
(MP-704) Black
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138722' and sp.pic_type='s'
USB Microphone Condenser OKER
(MIC-2021) Black
ประกัน 1 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143904' and sp.pic_type='s'
USB Microphone Condenser FIFINE K669
(Black)
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138597' and sp.pic_type='s'
USB Microphone Condenser SIGNO
(MP-705) Black
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139660' and sp.pic_type='s'
USB Microphone Condenser AVERMEDIA
(AM310) Black
ประกัน 2 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 550 บาท

Microphone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084074' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (OE-108) Green
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068681' and sp.pic_type='s'
Microphone NUBWO (M180) Red
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134446' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (OE-102) Black
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056061' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (M-169) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109870' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (K3) White
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109869' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (K3) Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135416' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (K9) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129986' and sp.pic_type='s'
USB Microphone NUBWO (M31) Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143661' and sp.pic_type='s'
USB Microphone EGA (TYPE-MC5) Black
ประกัน 2 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135033' and sp.pic_type='s'
USB Microphone NUBWO (M32) Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135034' and sp.pic_type='s'
USB Microphone NUBWO (M32) White
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137746' and sp.pic_type='s'
USB Microphone EGA (TYPE-MC2) Black
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127313' and sp.pic_type='s'
USB Microphone SIGNO (MP-702) Black
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 105 บาท