เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025583' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง Bullet Camera
พบสินค้า 42 รายการ
กล้อง HDCVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143100' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.7-12mm HDCVI WATASHI#WVI20145-Z-S5
ประกัน 3 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137257' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#B2A21P
ประกัน 3 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
505 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141228' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HFW1200TLP
ประกัน 3 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134346' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1200FP-A
ประกัน 3 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143617' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HFW1239TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130366' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#B2A21P
ประกัน 3 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
505 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130385' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200TLP-A
ประกัน 3 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133019' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200MP-I2S3A
ประกัน 3 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141229' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA HFW1200THP-I8
ประกัน 3 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143436' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1500TLP-A
ประกัน 3 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130370' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1239TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039482' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1509TLMP-A-LED
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143634' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1509TLMP-A-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135038' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1509TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121144' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20166
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127854' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20177
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131132' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20185-AH
ประกัน 3 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141617' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20172
ประกัน 3 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139683' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20174-S5
ประกัน 3 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143101' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20191-S5
ประกัน 3 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124751' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20173-S5
ประกัน 3 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
705 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118761' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI40163
ประกัน 3 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129522' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20182F-A
ประกัน 3 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,035 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128722' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20181F-A
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131133' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20186-FH
ประกัน 3 ปี
1,095 บาท
รวม VAT แล้ว
1,235 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135350' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI50188F-A
ประกัน 3 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131134' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20187-PIRH
ประกัน 3 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,745 บาท
ประหยัด 200 บาท

กล้อง HDTVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126940' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133909' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B129-M
ประกัน 3 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
725 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051120' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142099' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112359' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128930' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B220-MC
ประกัน 3 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129731' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136438' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE17D0T-IT1F
ประกัน 3 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127776' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
859 บาท
รวม VAT แล้ว
935 บาท
ประหยัด 76 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137668' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,035 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135787' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE17D0T-IT3F
ประกัน 3 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,095 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137311' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134441' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137795' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF8T-FSLN
ประกัน 3 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141992' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12KF0T-FS
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 160 บาท