เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025583' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง Bullet Camera
พบสินค้า 41 รายการ
กล้อง HDCVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127853' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.7-12mm HDCVI WATASHI#WVI20145-Z-S5
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137257' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#B2A21P
ประกัน 3 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134346' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1200FP-A
ประกัน 3 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143617' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HFW1239TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
785 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143437' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1500TLP-A
ประกัน 3 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149992' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HFW1509TLMP-IL-A-S2
ประกัน 3 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130366' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#B2A21P
ประกัน 3 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130385' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200TLP-A
ประกัน 3 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130368' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200TP-A?
ประกัน 3 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133019' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200MP-I2S3A
ประกัน 3 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135038' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1509TP-A-LED-S
ประกัน 3 ปี
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141617' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20172
ประกัน 3 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139683' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20174-S5
ประกัน 3 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143101' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20191-S5
ประกัน 3 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
775 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124751' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20173-S5
ประกัน 3 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
805 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118761' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI40163
ประกัน 3 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129522' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20182F-A
ประกัน 3 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145730' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI50190-S2
ประกัน 3 ปี
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145729' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI50189-S2
ประกัน 3 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 155 บาท

กล้อง HDTVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126940' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 3 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130860' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MS
ประกัน 3 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133909' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B129-M
ประกัน 3 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136294' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B127-MS
ประกัน 3 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
825 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148427' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-LFS
ประกัน 3 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130463' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
995 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149489' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16K0T-LFS
ประกัน 3 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142099' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,225 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127854' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI WATASHI#WVI20177
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131132' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI WATASHI#WVI20185-AH
ประกัน 3 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131133' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI WATASHI#WVI20186-FH
ประกัน 3 ปี
1,095 บาท
รวม VAT แล้ว
1,235 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131134' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI WATASHI#WVI20187-PIRH
ประกัน 3 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,745 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112359' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 3 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128930' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B220-MC
ประกัน 3 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146399' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6 mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITF
ประกัน 3 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148426' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-LFS
ประกัน 3 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127776' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
995 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135787' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE17D0T-IT3F
ประกัน 3 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149490' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16K0T-LFS
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137311' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,225 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134441' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141992' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12KF0T-FS
ประกัน 3 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,565 บาท
ประหยัด 180 บาท