เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025587' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง IP Camera
พบสินค้า 46 รายการ
กล้อง IP Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142768' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.7-13.5mm IP Camera WATASHI#WIP225-S2
ประกัน 3 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133027' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#SF125
ประกัน 2 ปี
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141608' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#HFW2230SP-SA-S2
ประกัน 3 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148101' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#HFW1239S-A-LED-S5
ประกัน 3 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136295' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#HFW2439SP-SA-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142771' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera WATASHI#WIP30299U
ประกัน 3 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,325 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142770' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera WATASHI#WIP30268UA-SD
ประกัน 3 ปี
1,535 บาท
รวม VAT แล้ว
1,735 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142769' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera WATASHI#WIP20298UAF-SD
ประกัน 3 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138075' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-I
ประกัน 3 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146542' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2021G1-I
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143959' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2046G2-I
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130380' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#SF125
ประกัน 3 ปี
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130382' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2230SP-SA-S2
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148100' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW1239S-A-LED-S5
ประกัน 3 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144252' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2431SP-S-S2
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135144' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2439SP-SA-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122831' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera WATASHI#WIP026SF-S5
(Onvif)
ประกัน 2 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137124' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera WATASHI#WIP288
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131129' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera WATASHI#WIP20277H
ประกัน 3 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131130' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera WATASHI#WIP20278H
ประกัน 3 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127932' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-I
ประกัน 3 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132857' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1027G0-L
ประกัน 3 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127930' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2021G1-I
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147729' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C320I
ประกัน 3 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146128' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C300HP-4
ประกัน 3 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146131' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C340
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146133' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C340-W
ประกัน 3 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 280 บาท

กล้อง IP Dome Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142651' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#SE125-S2
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141602' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#HDW2439TP-AS-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148114' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2143G2-IU
ประกัน 3 ปี
3,135 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 415 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146129' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera VIGI#C400HP
ประกัน 3 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146134' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera VIGI#C440
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130383' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#SE125-S2
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146518' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HDW2431TP-AS-S2
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127193' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#D121H
ประกัน 3 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127195' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#D140H
ประกัน 3 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127933' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1123G0E-I
ประกัน 3 ปี
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145381' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1323G0-IUF
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134440' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1327G0-L
ประกัน 3 ปี
1,535 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135773' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1143G0-I
ประกัน 3 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127931' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2121G0-I
ประกัน 3 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139229' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2143G2-IU
ประกัน 3 ปี
3,135 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 415 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146135' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C440
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146136' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C440-W
ประกัน 3 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146137' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C540
ประกัน 3 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146138' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera VIGI#C540-W
ประกัน 3 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 370 บาท