เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026172' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง Smart IP Camera
พบสินค้า 42 รายการ

VSTARCAM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109943' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (1.0MP) VSTARCAM C7824WIP
ประกัน 1 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133981' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB73
ประกัน 1 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
755 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139357' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB53-TZ Outdoor Solar
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144571' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB54-TZ Outdoor Solar
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142382' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB11-TZ Outdoor Solar
ประกัน 1 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096919' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM C24S
ประกัน 1 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
935 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133980' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM C25S
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133979' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS24B
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137975' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS64 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,225 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140363' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS668 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135011' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS51 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146223' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CB69-TZ Outdoor
ประกัน 1 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146222' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS49Q
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135012' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS66Q-X18 Outdoor
ประกัน 1 ปี
4,410 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148409' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS630Q-X30P Outdoor
ประกัน 1 ปี
11,550 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133978' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (5.0MP) VSTARCAM CS52Q Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143139' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (5.0MP) VSTARCAM CS668Q-X5 Outdoor
ประกัน 1 ปี
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 290 บาท

IMOU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140862' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU A22EP-D
ประกัน 2 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130855' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU A22EP-G
ประกัน 2 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
975 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141766' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU F22FP-D Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,565 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147878' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU S21FP Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
1,735 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145548' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU A42P-D
ประกัน 2 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145255' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU A46LP-D
ประกัน 2 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139682' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU S42FP Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 400 บาท

EZVIZ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145542' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ TY2
ประกัน 2 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142884' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C3TN Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,095 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142885' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) EZVIZ C3TN Pro Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142886' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C8PF Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139769' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C6W
ประกัน 2 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142883' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C3W Pro Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140705' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C8W Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145540' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ HB8 Outdoor
ประกัน 2 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 550 บาท

TP-Link
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129108' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) TP-LINK TAPO C200
ประกัน 2 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136224' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) TP-LINK TAPO C210
ประกัน 2 ปี
939 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147896' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) TP-LINK TAPO C225
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136225' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) TP-LINK TAPO C310 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142230' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) TP-LINK TAPO C320WS Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

XIAOMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135035' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) XIAOMI Home Security Cam 360-2K Pro
(XMI-BHR4193GL)
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142122' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) XIAOMI Outdoor Security Cam Set
(XMI-BHR4435GL)
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 320 บาท

WATASHI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147452' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) WATASHI#WIOT1018Z-3MP
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129519' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) WATASHI#WIOT1009 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147089' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) WATASHI#WIOT1017-3MP Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท