เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026405' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง Smart IP Camera
พบสินค้า 48 รายการ
ABETAB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149846' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X08
ประกัน 2 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149847' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X09
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
825 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149848' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X11
ประกัน 2 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149849' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X56 Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท

EZVIZ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130862' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C6N
(W)
ประกัน 2 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149174' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ CS-H6C
(R101-1G2WF)
ประกัน 2 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151309' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ BC2
ประกัน 2 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142884' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C3TN Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142886' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C8PF Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142885' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) EZVIZ C3TN Pro Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151310' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) EZVIZ EB3 Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,425 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151306' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ CP1
ประกัน 2 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149623' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C6N-4MP
(W)
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139769' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C6W
ประกัน 2 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151307' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ H8C Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142883' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C3W Pro Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145540' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ HB8 Outdoor
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151308' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (5.0MP) EZVIZ H3 Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 280 บาท

IMOU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130855' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU A22EP-G
ประกัน 2 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
865 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150917' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU REX 2D
ประกัน 2 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133983' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU F22P-D Outdoor
ประกัน 2 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147878' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU S21FP Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145548' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU A42P-D
ประกัน 2 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141449' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU A42P-D V2
ประกัน 2 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147879' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU S41FP Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139682' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU S42FP Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 340 บาท

VSTARCAM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133981' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB73
ประกัน 1 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144571' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB54-TZ Outdoor Solar
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142382' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB11-TZ Outdoor Solar
ประกัน 1 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096919' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM C24S
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
935 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133979' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS24B
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140362' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS662 Outdoor
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137975' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS64 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146223' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CB69-TZ Outdoor
ประกัน 1 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146222' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS49Q
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135012' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS66Q-X18 Outdoor
ประกัน 1 ปี
4,410 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148409' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS630Q-X30P Outdoor
ประกัน 1 ปี
11,550 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129108' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) TP-LINK TAPO C200
ประกัน 2 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148726' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) TP-LINK TAPO C500 Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136224' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) TP-LINK TAPO C210
ประกัน 2 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147896' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) TP-LINK TAPO C225
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136225' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) TP-LINK TAPO C310 Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142230' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) TP-LINK TAPO C320WS Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147728' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) TP-LINK TAPO C420S2 Outdoor
ประกัน 2 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

WATASHI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149442' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) WATASHI#WIOT1029C
ประกัน 1 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147452' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) WATASHI#WIOT1018Z-3MP
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท

XIAOMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149701' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) XIAOMI C200
ประกัน 1 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142122' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) XIAOMI Outdoor Security Cam Set
(XMI-BHR4435GL)
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 320 บาท