เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025571' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง Smart IP Camera
พบสินค้า 49 รายการ
VSTARCAM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133981' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB73
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121061' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM C63S Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139357' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB53-TZ Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142382' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) VSTARCAM CB11-TZ Outdoor Solar
ประกัน 1 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121062' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.3MP) VSTARCAM C61S Panoramic
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096919' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM C24S
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
905 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132835' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS55 Outdoor
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119561' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM C29S
(Black)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122392' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM C29S
(White)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140362' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS662 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137975' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS64 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133979' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS24B
ประกัน 1 ปี
1,095 บาท
รวม VAT แล้ว
1,225 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140363' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS668 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140361' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS550 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140836' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) VSTARCAM CS68X5 Outdoor
ประกัน 1 ปี
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,345 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133978' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS52Q Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135012' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) VSTARCAM CS66Q-X18 Outdoor
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134396' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (5.0MP) VSTARCAM CS26Q
ประกัน 1 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143139' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (5.0MP) VSTARCAM CS668Q-X5 Outdoor
ประกัน 1 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114465' and sp.pic_type='s'
Acc. Adapt VStarcam Micro USB
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101705' and sp.pic_type='s'
Acc. Adapt Vstarcam
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท

IMOU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140862' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU A22EP-D
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133984' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU A26HSP
ประกัน 2 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133983' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU F22P-D Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,145 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141766' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) IMOU F22FP-D Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141449' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU A42P V2
ประกัน 2 ปี
935 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143749' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU F42FEP-D
ประกัน 2 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139682' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) IMOU S42FP-D Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 260 บาท

EZVIZ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130862' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C6N
(W)
ประกัน 2 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139349' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C6N
(B)
ประกัน 2 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142884' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C3TN Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,255 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125736' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ CS-CV310
(C3WN) Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138012' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) EZVIZ C8C Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142885' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) EZVIZ C3TN Pro Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139769' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C6W
ประกัน 2 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142883' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C3W Pro Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140705' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C8W Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142886' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) EZVIZ C8PF Outdoor
ประกัน 2 ปี
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 300 บาท

TP-Link
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129108' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) TP-Link TapoC200
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136224' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) TP-Link TapoC210
ประกัน 2 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136225' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) TP-Link TapoC310 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142230' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (4.0MP) TP-Link TapoC320WS Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

XIAOMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142122' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) XIAOMI Outdoor Security Cam Set
(XMI-BHR4435GL)
ประกัน 1 ปี
2,999 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135035' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (3.0MP) XIAOMI Home Security Cam 360-2K Pro
(XMI-BHR4193GL)
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

WATASHI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137932' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) WATASHI#WIOT1020
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139684' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) WATASHI WIOT1018
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135351' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) WATASHI#WIOT1016 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,049 บาท
รวม VAT แล้ว
1,135 บาท
ประหยัด 86 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135352' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) WATASHI#WIOT1017 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129519' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) WATASHI#WIOT1009 Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 230 บาท