เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025687' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless PCIe Adapter
พบสินค้า 13 รายการ
ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145775' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter ASUS
(PCE-AX3000 BULK) AX3000 Dual band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130801' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter ASUS
(PCE-AX3000) AX3000 Dual band Gigabit Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143706' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter ASUS
(PCE-AX58BT) AX3000 Dual Band WI-FI 6 Bluetooth 5.0
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147437' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX
(EW-7822UMX) AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
1,355 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 195 บาท

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091424' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1200PE) AC1200
(Lifetime Forever)
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109655' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1900PE) AC1900
(Lifetime Forever)
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091210' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(TL-WN881ND) N300
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137812' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer T2E) AC600 Dual Band
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130148' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer T4E) AC1200 Dual Band
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133561' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer T5E) AC1200 Dual Band Bluetooth 4.2
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145157' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer TX55E) AX3000 Dual Band WI-FI 6 Bluetooth 5.2
Life time
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131956' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer TX50E) AX3000 Dual Band WIFi 6 Bluetooth 5.0
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129713' and sp.pic_type='s'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer TX3000E) AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป