เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025717' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for CCTV
พบสินค้า 21 รายการ
HARD DISK CCTV (SURVEILLANCE)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135902' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5700RPM, 64MB, SATA-3, HDWV110UZSVA)
-
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066608' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10PURZ)
-
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,155 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074842' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VX005)
-
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132872' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT720UZSVA)
-
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140784' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000VX015)
-
1,605 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140850' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD22PURZ)
-
1,665 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113285' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD CCTV TOSHIBA V300
(5940RPM, 64MB, SATA-3, HDWU130UZSVA)
-
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148979' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(256MB, SATA-3, ST3000VX015)
-
2,565 บาท
รวม VAT แล้ว
2,670 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144428' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT840UZSVA)
-
2,775 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146209' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 256MB, SATA-3, ST4000VX016)
-
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150681' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 256MB, SATA-3,WD43PURZ)
-
2,980 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142420' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 256MB, SATA-3, HDWT860UZSVA)
-
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
4,970 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098402' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VX001)
-
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150741' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD64PURZ)
-
5,195 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140848' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV WD PURPLE (5640RPM, 256MB, SATA-3, WD63PURZ)
-
5,205 บาท
รวม VAT แล้ว
5,360 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128213' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT380UZSVA)
-
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136217' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK AI
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000VE001)
-
7,210 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136581' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 128MB, SATA-3, WD84PURZ)
-
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,720 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128736' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT31AUZSVA)
-
9,440 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138508' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK AI
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST10000VE001)
-
10,550 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137404' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD CCTV WD PURPLE PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD101PURP)
-
10,640 บาท
รวม VAT แล้ว
11,090 บาท
ประหยัด 450 บาท