เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025717' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for CCTV
พบสินค้า 18 รายการ
HARD DISK CCTV (SURVEILLANCE)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135902' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5700RPM, 64MB, SATA-3, HDWV110UZSVA)
-
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074842' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VX005)
-
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066608' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10PURZ)
-
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132872' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT720UZSVA)
-
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140784' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000VX015)
-
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153269' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD23PURZ)
-
1,835 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146209' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 256MB, SATA-3, ST4000VX016)
-
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144428' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT840UZSVA)
-
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150681' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 256MB, SATA-3,WD43PURZ)
-
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142420' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 256MB, SATA-3, HDWT860UZSVA)
-
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098402' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VX001)
-
5,095 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150741' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD64PURZ)
-
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128213' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT380UZSVA)
-
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136217' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK AI
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000VE001)
-
7,140 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136581' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 128MB, SATA-3, WD84PURZ)
-
7,360 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128736' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT31AUZSVA)
-
9,500 บาท
รวม VAT แล้ว
9,850 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138508' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK AI
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST10000VE001)
-
10,550 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137404' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD CCTV WD PURPLE PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD101PURP)
-
10,750 บาท
รวม VAT แล้ว
11,150 บาท
ประหยัด 400 บาท