เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025718' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for NAS
พบสินค้า 28 รายการ
HARD DISK NAS SATA-III
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067252' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD RED NAS (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10EFRX)
-
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113203' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VN002)
-
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135255' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD20EFZX)
-
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061967' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VN004)
-
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142350' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD30EFZX)
-
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061968' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST3000VN007)
-
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135256' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD40EFZX)
-
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061969' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST4000VN008)
-
3,580 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138930' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG440UZSVA)
-
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127821' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 128MB, SATA-3, ST4000NE001)
-
5,220 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132581' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG160UZSVA)
-
5,320 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135257' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD60EFZX)
-
5,420 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136286' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VN001)
-
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141786' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG480UZSVA)
-
7,735 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141852' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5640RPM, 128MB, SATA-3, WD80EFZZ)
-
7,840 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098395' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000VN004)
-
8,300 บาท
รวม VAT แล้ว
8,550 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136287' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000NE001)
-
9,065 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130272' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3)
-
9,455 บาท
รวม VAT แล้ว
9,750 บาท
ประหยัด 295 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135259' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD WD RED PLUS NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD101EFBX)
-
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127652' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST10000VN0008)
-
11,070 บาท
รวม VAT แล้ว
11,390 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136172' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM., 256MB, SATA-3, HDWG21CUZSVA)
-
11,490 บาท
รวม VAT แล้ว
11,750 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132212' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST12000VN0008)
-
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,650 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136173' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG21EUZSVA)
-
13,850 บาท
รวม VAT แล้ว
14,250 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135261' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD WD RED PLUS (7200RPM, 512MB, SATA-3, WD140EFGX)
-
16,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136175' and sp.pic_type='s'
16 TB HDD TOSHIBA N300 (7200RPM, 512MB, SATA-3, HDWG31GUZSVA)
-
16,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,450 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132868' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST14000NE0008)
-
16,390 บาท
รวม VAT แล้ว
16,800 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141189' and sp.pic_type='s'
16 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST16000NE000)
-
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,200 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142255' and sp.pic_type='s'
18 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST18000NE000)
-
21,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,750 บาท
ประหยัด 360 บาท