เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025718' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for NAS
พบสินค้า 19 รายการ
HARD DISK NAS SATA-III
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113203' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VN002)
-
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061967' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VN004)
-
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,820 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135255' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD20EFZX)
-
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146671' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 256MB, SATA-3, ST4000VN006)
-
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142350' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD30EFZX)
-
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138930' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG440UZSVA)
-
3,915 บาท
รวม VAT แล้ว
4,060 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146882' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD40EFPX)
-
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144263' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG460UZSVA)
-
5,420 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135257' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD60EFZX)
-
5,980 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146886' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 256MB, SATA-3, WD60EFPX)
-
6,150 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141786' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG480UZSVA)
-
7,730 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141852' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5640RPM, 128MB, SATA-3, WD80EFZZ)
-
7,995 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130272' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3)
-
9,455 บาท
รวม VAT แล้ว
9,850 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136172' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM., 256MB, SATA-3, HDWG21CUZSVA)
-
11,630 บาท
รวม VAT แล้ว
12,050 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135260' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD WD RED PLUS (7200RPM, 256MB, SATA-3, WD120EFBX)
-
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,120 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132212' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST12000VN0008)
-
12,180 บาท
รวม VAT แล้ว
12,600 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136173' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG21EUZSVA)
-
13,810 บาท
รวม VAT แล้ว
14,250 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132868' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST14000NE0008)
-
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136175' and sp.pic_type='s'
16 TB HDD TOSHIBA N300 (7200RPM, 512MB, SATA-3, HDWG31GUZSVA)
-
16,555 บาท
รวม VAT แล้ว
17,090 บาท
ประหยัด 535 บาท