เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025719' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for ENTERPRISE
พบสินค้า 4 รายการ
HARD DISK ENTERPRISE SATA-III
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145321' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG08ADA400E)
-
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145323' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG08ADA800E)
-
8,450 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148431' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG07ACA14TE)
-
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149630' and sp.pic_type='s'
16 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG08ACA16TE)
-
17,040 บาท
รวม VAT แล้ว
17,590 บาท
ประหยัด 550 บาท