เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025719' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for ENTERPRISE
พบสินค้า 3 รายการ
HARD DISK ENTERPRISE SATA-III
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142066' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD WD ULTRASTAR DC HC520
(7200RPM, 256MB, SATA-3, 0F30146)
-
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,590 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142061' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD SEAGATE EXOS (7200RPM, 256MB, SATA-3, ST12000NM001G)
-
14,290 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142067' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD WD ULTRASTAR DC HC530
(7200RPM, 512MB, SATA-3, 0F31284)
-
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,690 บาท
ประหยัด 1,000 บาท