เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025719' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for ENTERPRISE
พบสินค้า 6 รายการ
HARD DISK ENTERPRISE SATA-III
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145321' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG08ADA400E)
-
4,760 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145322' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG08ADA600E)
-
6,100 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145323' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG08ADA800E)
-
8,310 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145324' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA MG (7200PRM, 256MB, SATA-3, MG06ACA10TE)
-
9,950 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148431' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD TOSHIBA MG07ACA
(7200PRM, 256MB, SATA-3, MG07ACA14TE)
-
15,500 บาท
รวม VAT แล้ว
16,250 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148432' and sp.pic_type='s'
18 TB HDD TOSHIBA MG07ACA
(7200PRM, 512MB, SATA-3, MG09ACA18TE)
-
19,950 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 950 บาท