เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025758' GROUP BY pri.code order by pri.Url iMac
พบสินค้า 12 รายการ
iMac
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141559' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/256 MGTF3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141562' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/256 MJVA3TH/A
(Pink)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141560' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/256 MJV83TH/A
(Green)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141561' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/256 MJV93TH/A
(Blue)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141566' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/256 MGPM3TH/A
(Pink)
ประกัน 1 ปี
47,900 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141564' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/256 MGPH3TH/A
(Green)
ประกัน 1 ปี
47,900 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141565' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/256 MGPK3TH/A
(Blue)
ประกัน 1 ปี
47,900 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141567' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/512 MGPD3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
54,900 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141570' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/512 MGPN3TH/A
(Pink)
ประกัน 1 ปี
54,900 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141568' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/512 MGPJ3TH/A
(Green)
ประกัน 1 ปี
54,900 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141569' and sp.pic_type='s'
Apple iMac 24 M1/512 MGPL3TH/A
(Blue)
ประกัน 1 ปี
54,900 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143413' and sp.pic_type='s'
Apple Mac Studio 512GB (MJMV3TH/A)
ประกัน 1 ปี
67,400 บาท
รวม VAT แล้ว
69,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท