เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026182' GROUP BY pri.code order by pri.Url อุปกรณ์เสริม Apple
พบสินค้า 68 รายการ
AirTag
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147415' and sp.pic_type='s'
Apple AirTag (1 Pack) MX532TH/A
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147418' and sp.pic_type='s'
Apple AirTag (4 Pack) MX542TH/A
ประกัน 1 ปี
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 740 บาท

Keyboard
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135650' and sp.pic_type='s'
Smart Keyboard For iPad (9th generation) and iPad Air (3rd generation) -
(MX3L2TH/A)
ประกัน 1 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144750' and sp.pic_type='s'
Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch (4th generation) and iPad Air (5th generation) - Thai
(MXNK2TH/A)
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144749' and sp.pic_type='s'
Smart Keyboard Folio for 12.9-inch iPad Pro (6th generation) - Thai
(MXNL2TH/A)
ประกัน 1 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147247' and sp.pic_type='s'
Magic Keyboard Folio for iPad
(10th generation) MQDP3TH/A - Thai
ประกัน 1 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147070' and sp.pic_type='s'
Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (4th generation) and iPad Air
(5th generation) Black - MXQT2TH/A
ประกัน 1 ปี
11,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145279' and sp.pic_type='s'
Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (4th generation) and iPad Air
(5th generation) White - MJQJ3TH/A
ประกัน 1 ปี
11,190 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148103' and sp.pic_type='s'
Magic Keyboard for iPad Pro 12.9-inch
(6th Generation) Black - MJQK3TH/A
ประกัน 1 ปี
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148893' and sp.pic_type='s'
Magic Keyboard with Touch ID for Mac
(MK293TH/A)
ประกัน 1 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144429' and sp.pic_type='s'
Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad for Mac
(MK2C3TH/A)
ประกัน 1 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144430' and sp.pic_type='s'
Apple Magic Keyboard Black with Touch ID and Numeric Keypad for Mac
(MMMR3TH/A)
ประกัน 1 ปี
6,050 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149066' and sp.pic_type='s'
Magic Trackpad - White (MK2D3ZA/A)
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149067' and sp.pic_type='s'
Magic Trackpad - Black (MMMP3ZA/A)
ประกัน 1 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 300 บาท

Adapter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134374' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger Apple
(20W/MHJA3TH/A) White
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 40 บาท

Cable
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138255' and sp.pic_type='s'
Cable Adapter Lightning To Audio Adapter Apple
(MMX62ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146507' and sp.pic_type='s'
USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter
(MU7E2ZA/A)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137765' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To Type-C Apple
(MLL82ZP/A) White
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146506' and sp.pic_type='s'
USB-C to USB Adapter (MJ1M2ZA/A)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137287' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE Apple
(MXLY2ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140236' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To IPHONE Apple
(MM0A3FE/A) White
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147248' and sp.pic_type='s'
USB-C Woven Charge Cable
(1m) MQKJ3ZA/A
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145905' and sp.pic_type='s'
Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter
(MD463ZA/A)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137289' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE Apple
(MD819ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147417' and sp.pic_type='s'
USB-C to Lightning Cable
(2m) MQGH2ZA/A
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146504' and sp.pic_type='s'
Lightning to SD Card Camera Reader
(MJYT2ZA/A)
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146505' and sp.pic_type='s'
USB-C to SD Card Reader (MUFG2ZA/A)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148022' and sp.pic_type='s'
Thunderbolt 3 (USB-C) Cable
(0.8m) MQ4H2ZA/A
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142889' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To MagSafe3 Apple
(MLYV3ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140150' and sp.pic_type='s'
MagSafe Charger Apple (MHXH3ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146661' and sp.pic_type='s'
Lightning to USB3 Camera Adapter
(MK0W2ZA/A)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146713' and sp.pic_type='s'
USB-C Digital AV Multiport Adapter
(MUF82ZA/A)
ประกัน 1 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142887' and sp.pic_type='s'
1.8M Cable Thunderbolt 4 Pro Apple
(MN713ZA/A) Black
ประกัน 1 ปี
4,150 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 240 บาท

Mouse
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140216' and sp.pic_type='s'
Apple Magic Mouse (MK2E3ZA/A)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140218' and sp.pic_type='s'
Apple Magic Mouse Black Multi Touch Surface
(MMMQ3ZA/A)
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 200 บาท

Pencil
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147245' and sp.pic_type='s'
USB-C to Apple Pencil Adapter
(MQLU3ZA/A)
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147416' and sp.pic_type='s'
Apple Pencil Tips (4 pack) MLUN2ZA/A
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147246' and sp.pic_type='s'
Apple Pencil (MQLY3ZA/A) 1st Generation With USB-C Adapter
ประกัน 1 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134373' and sp.pic_type='s'
Apple Pencil (MU8F2ZA/A) Version 2
ประกัน 1 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

Case
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147240' and sp.pic_type='s'
Smart Folio for iPad (10th generation) MQDR3FE/A - Lemonade
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147241' and sp.pic_type='s'
Smart Folio for iPad (10th generation) MQDT3FE/A - Watermelon
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147242' and sp.pic_type='s'
Smart Folio for iPad (10th generation) MQDU3FE/A - Sky
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147243' and sp.pic_type='s'
Smart Folio for iPad Pro 11-inch
(4th generation) MQDV3FE/A - Marine Blue
-
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147244' and sp.pic_type='s'
Smart Folio for iPad Pro 12.9-inch
(6th generation) MQDW3FE/A - Marine Blue
-
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 840 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144331' and sp.pic_type='s'
Softcase For 13-inch MacBook Pro
(MRQL2FE/A) Midnight Blue
-
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144413' and sp.pic_type='s'
Softcase For 13-inch Apple MacBook Pro
(MRQM2FE/A) Saddle Brown
-
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149177' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Clear Case with MagSafe
(MPU13FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149179' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Silicone Case with MagSafe - Storm Blue
(MPRV3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149178' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Silicone Case with MagSafe - Lilac
(MPRY3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149180' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Silicone Case with MagSafe - Succulent
(MPT13FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149181' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Plus Clear Case with MagSafe
(MPU43FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149182' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Plus Silicone Case with MagSafe - Chalk Pink
(MPT73FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149183' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Plus Silicone Case with MagSafe - Succulent
(MPTC3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149184' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Plus Silicone Case with MagSafe - Lilac
(MPT83FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149194' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Clear Case with MagSafe
(MPU63FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149185' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Silicone Case with MagSafe - Chalk Pink
(MPTH3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149188' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Silicone Case with MagSafe - Lilac
(MPTJ3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149189' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Leather Case with MagSafe - Ink
(MPPJ3FE/A)
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149187' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Max Clear Case with MagSafe
(MPU73FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149190' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Storm Blue
(MPTQ3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149191' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Chalk Pink
(MPTT3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149192' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Midnight
(MPTP3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149195' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Succulent
(MPTY3FE/A)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149186' and sp.pic_type='s'
iPhone 14 Pro Max Leather Case with MagSafe - Ink
(MPPP3FE/A)
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

พอร์ตจ่ายไฟ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142942' and sp.pic_type='s'
Apple 30W USB-C Power Adapter
(MY1W2CH/A)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146513' and sp.pic_type='s'
Apple 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter
(MNWM3TH/A)
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142944' and sp.pic_type='s'
Apple 96W USB-C Power Adapter
(MX0J2CH/A)
ประกัน 1 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142945' and sp.pic_type='s'
Apple 140W USB-C Power Adapter
(MLYU3CH/A)
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 240 บาท