เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025831' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Bluetooth
พบสินค้า 24 รายการ
JBL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135813' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth JBL (T700BT) Blue
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135812' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth JBL (T700BT) Black
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135908' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth JBL (T700BT) White
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท

KREAFUNK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141877' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFXSS10) Black Edition
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141878' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFSS13) White Edition
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141880' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFSS06) Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141881' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFSS07) Urban Plum
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138816' and sp.pic_type='s'
Headset Bluetooth MICROSOFT
(8JR-00014) Black
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท

YAMAHA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142268' and sp.pic_type='s'
Earphone Bluetooth YAMAHA EP-E30A Blue
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142266' and sp.pic_type='s'
Earphone Bluetooth YAMAHA EP-E30A Pink
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142261' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E500A Black
ประกัน 1 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142263' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E500A Blue
ประกัน 1 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142264' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E500A Gray
ประกัน 1 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142260' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E700A White
ประกัน 1 ปี
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142259' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E700A Black
ประกัน 1 ปี
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140922' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth LECOO BY LENOVO
(ES201) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140923' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth LECOO BY LENOVO
(ES202) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140924' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth LECOO BY LENOVO
(ES203) Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128190' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth MD-TECH
(BT5) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128191' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth MD-TECH
(BT5) White
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 70 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131379' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth OKER
(BT-1625) White
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131381' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth OKER
(BT-1625) Pink
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131382' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth OKER
(BT-1625) Blue
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109871' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth OKER
(SM-1601) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 90 บาท