เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025879' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / ปลั๊กสนาม
พบสินค้า 69 รายการ
Power Bar 1-2M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144561' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-202USB
(1.5M) White
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145326' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-702 (2M) White
ประกัน 3 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143808' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H622 (2M) White
ประกัน 5 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144449' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B17 (2M) White
ประกัน 3 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142243' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-603 (2M) White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144597' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CW-33USB
(2M) White
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130193' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-204 (2M) White
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126659' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) White
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134682' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (1.5M) White
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 45 บาท

ปลั๊กสนาม
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143618' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 4 เต้า บล็อกยางพารา POWERMAX IO-209 (5M)
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145273' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 4 เต้า บล็อกยางพารา POWERMAX IO-15M (15M)
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 260 บาท

Power Bar 10M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134767' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515
(10M) Black
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137810' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-610
(10M) White
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 120 บาท

Power Bar 5M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146186' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 (5M) White
ประกัน 3 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125699' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-203 (5M) White
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148052' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO SO-35 (5M) White
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140475' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P-3375USB
(5M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138131' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS-315
(5M) Black
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125708' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-204 (5M) White
ประกัน 3 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119927' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9145M
(5M) White
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129788' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P-4375
(5M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143805' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H654 (5M) White
ประกัน 5 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125718' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-205 (5M) White
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148066' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO SO-55 (5M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140984' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B12 (5M) White
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130077' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-405 (5M) White
ประกัน 3 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128170' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (5M) White
ประกัน 3 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119928' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9155M
(5M) White
ประกัน 2 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138133' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515
(5M) Black
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134684' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (5M) White
ประกัน 3 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137809' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-65 (5M) White
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119929' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9165M
(5M) White
ประกัน 2 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 110 บาท

Power Bar 3M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146185' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 (3M) White
ประกัน 3 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148761' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 (3M) White
(Pack2)
ประกัน 3 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137802' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-33 (3M) White
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143807' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H1033 (3M) White
ประกัน 5 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148212' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H1033 (3M) Blue
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148213' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H1033 (3M) Gray
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146179' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-803 (3M) White
ประกัน 3 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146182' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-803 (3M) White/Green
ประกัน 3 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128165' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103 (3M) White
ประกัน 3 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140986' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B15 (3M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128166' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103/2U
(3M) White
ประกัน 3 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144598' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-913USB
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138134' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS-315USB
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125704' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-204 (3M) White
ประกัน 3 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131562' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-304 (3M) White
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148062' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO SO-43 (3M) White
ประกัน 2 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137804' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-43 (3M) White
ประกัน 2 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122505' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132405' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-43
(3M) Black
Life time
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140991' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q99 (3M) White
ประกัน 3 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141376' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-404 (3M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128167' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-104 (3M) White
ประกัน 3 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119923' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-914
(3M) White
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143806' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H624 (3M) Gray
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140989' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q55 (3M) White
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125714' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-205 (3M) White
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140990' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q77 (3M) White
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137806' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-53 (3M) White
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124210' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-105 (3M) White
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130076' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-405 (3M) White
ประกัน 3 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128168' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (3M) White
ประกัน 3 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119924' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-915
(3M) White
ประกัน 2 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134683' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (3M) White
ประกัน 3 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132406' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-63
(3M) Black
Life time
429 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119925' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-916
(3M) White
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128184' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-PXC5PHTTS-TS08
(3M) Black
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131045' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-C5PVTTS-TS12
(3M) Black
ประกัน 3 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 520 บาท