เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025879' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / ปลั๊กสนาม
พบสินค้า 75 รายการ
Power Bar 1-2M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145326' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-702 USB
(2M) White
ประกัน 3 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144449' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B17 (2M) White
ประกัน 3 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142243' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-603 (2M) White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144597' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CW-33 USB
(2M) White
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122503' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) Black
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126659' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) White
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท

Power Bar 3M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148761' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 (3M) White
(Pack2)
ประกัน 3 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153323' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 USB
(3M) White
ประกัน 3 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146182' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-803 (3M) White/Green
ประกัน 3 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140986' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B15 USB (3M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128165' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103 (3M) White
ประกัน 3 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144598' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-913 USB
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131562' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-304 (3M) White
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140991' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q99 (3M) White
ประกัน 3 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148470' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-804 (3M) White
ประกัน 3 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141376' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-404 (3M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128167' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-104 (3M) White
ประกัน 3 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132405' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-43
(3M) Black
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119923' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-914
(3M) White
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148038' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO JT-4 (3M) White
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154455' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO JT-4 (3M) Black
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153322' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-704 USB
(3M) White
ประกัน 3 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151202' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B87 USB (3M) Black/White
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151505' and sp.pic_type='s'
Power Bar OKER PC-3868 USB
(3M) White
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148044' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO WY-43 (3M) White
ประกัน 2 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140989' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q55 (3M) White
ประกัน 3 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148065' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO SO-53 (3M) White
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151504' and sp.pic_type='s'
Power Bar OKER PC-8513 (3M) White
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140990' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q77 (3M) White
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148473' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-805 (3M) White
ประกัน 3 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130076' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-405 (3M) White
ประกัน 3 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128168' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (3M) White
ประกัน 3 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119924' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-915
(3M) White
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144599' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-915USB
(3M) White
ประกัน 2 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148045' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO WY-53 USB
(3M) White
ประกัน 2 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154458' and sp.pic_type='s'
Power Bar SCHNEIDER PMS53U-TH
(3M) White
ประกัน 10 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132406' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-63
(3M) Black
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127060' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC-5PHTNS-TS06
(3M) Black/Orange
ประกัน 3 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154459' and sp.pic_type='s'
Power Bar SCHNEIDER PMS63-TH
(3M) White
ประกัน 10 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128183' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC-5PHTTS-TS06
(3M) Black/Yellow
ประกัน 3 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154460' and sp.pic_type='s'
Power Bar SCHNEIDER PMS63U-TH
(3M) White
ประกัน 10 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128185' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-TS06UB02
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 310 บาท

Power Bar 5-10M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146186' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 (5M) White
ประกัน 3 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146183' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-803 (5M) White/Grey
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125699' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-203 (5M) White
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148052' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO SO-35 (5M) White
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146180' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-803 (5M) White
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124195' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-103 (5M) White
ประกัน 3 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152922' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B75 (5M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140475' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P-3375USB
(5M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131043' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-C5PHTNS-TS04
(5M) Black/Red
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143805' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H654 (5M) White
ประกัน 5 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128169' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-104 (5M) White
ประกัน 3 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129788' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P-4375
(5M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119927' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9145M
(5M) White
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148039' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO JT-4 (5M) White
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154456' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO JT-4 (5M) Black
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151506' and sp.pic_type='s'
Power Bar OKER PC-3879 USB
(5M) White
ประกัน 3 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146500' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B57 (5M) White
ประกัน 3 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153321' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMILA LS-805 (5M) White
ประกัน 3 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128170' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (5M) White
ประกัน 3 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119928' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9155M
(5M) White
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154453' and sp.pic_type='s'
Power Bar PHILIPS CHP3457WC
(5M) White
ประกัน 2 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148055' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P-5310
(10M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134767' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515
(10M) Black
ประกัน 2 ปี
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137242' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-65
(5M) Black
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119925' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-916
(3M) White
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119929' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9165M
(5M) White
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154454' and sp.pic_type='s'
Power Bar PHILIPS CHP3467WC
(5M) White
ประกัน 2 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148058' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P-6310
(10M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149599' and sp.pic_type='s'
Tower Power Bar VOX NV-T272U
(3M)
ประกัน 3 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149600' and sp.pic_type='s'
Tower Power Bar VOX NV-T2112U
(3M)
ประกัน 3 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 155 บาท

ปลั๊กสนาม
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149597' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 2 เต้า บล็อกยาง VOX TO-02 (20M)
ประกัน 3 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149598' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 2 เต้า บล็อกยาง VOX TO-02 (30M)
ประกัน 3 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145273' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 4 เต้า บล็อกยางพารา POWERMAX IO-15M (15M)
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 290 บาท