เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025881' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / ปลั๊กสนาม
พบสินค้า 73 รายการ
Power Bar 5M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141388' and sp.pic_type='s'
Power Bar MELON MLP-303 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125699' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-203 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137803' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-35 (5M) 'White'
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124195' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-103 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140475' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(5M) 'White-Gray'
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138131' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS315
(5M) 'Black'
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140987' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B20 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125708' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-204 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131563' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-304 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137805' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-45 (5M) 'White'
ประกัน 2 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124207' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-104 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130075' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-404 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128169' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-104 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129788' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P4375 (5M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119927' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9145M
(5M) 'White'
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143805' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H654 (5M) 'White'
ประกัน 5 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131043' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-C5PHTNSTS04-5
(5M) 'Black-Red'
ประกัน 3 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140988' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B22 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137807' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-55 (5M) 'White'
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140984' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B12 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124215' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-105 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130077' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-405 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128170' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119928' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9155M
(5M) 'White'
ประกัน 2 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138133' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515
(5M) 'Black'
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
825 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138136' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515USB
(5M) 'Black'
ประกัน 2 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
965 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134684' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137809' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-65 (5M) 'White'
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119929' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9165M
(5M) 'White'
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 115 บาท

Power Bar 3M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137802' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-33 (3M) 'White'
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124198' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA 'LS-103'
(3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140986' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B15 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128165' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143807' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H1033 (3M) 'White'
ประกัน 5 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128166' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103/2U
(3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138134' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS315USB
(3M) 'Black'
ประกัน 2 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
875 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125704' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-204 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131562' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-304 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137804' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-43 (3M) 'White'
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122505' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) 'Black'
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132405' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-43
(3M) 'Black'
Life time
335 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143806' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H624 (3M) 'Gray'
ประกัน 5 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127058' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTNS-TS04
(3M) 'Black-Orange'
ประกัน 3 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140991' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q99 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124202' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-104 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141376' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-404 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128167' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-104 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119923' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-914
(3M) 'White'
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129787' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P4375 (3M) 'White-Gray'
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143809' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H5234 (3M) 'White'
ประกัน 5 ปี
409 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 66 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140989' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q55 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125714' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-205 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140990' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q77 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137806' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-53 (3M) 'White'
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124210' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-105 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130076' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-405 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128168' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119924' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-915
(3M) 'White'
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134683' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (3M) 'White'
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132406' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-63
(3M) 'Black'
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119925' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-916
(3M) 'White'
ประกัน 2 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127061' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTNB-TS06
(3M) 'Black-Orange'
ประกัน 3 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128183' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTTS-TS06
(3M) 'Black-Yellow'
ประกัน 3 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128184' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-PXC5PHTTS-TS08
(3M) 'Black'
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131045' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-C5PVTTS-TS12
(3M) 'Black'
ประกัน 3 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 440 บาท

Power Bar 1-2M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142243' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-603 (2M) 'White'
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137811' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ECO-32
(2M) 'White'
ประกัน 2 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137435' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO XY-33USB
(2M) 'Black'
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128182' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTTO-TS03
(2M) 'Black'
ประกัน 3 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130193' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-204 (2M) 'White'
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126659' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) 'White'
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134682' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (1.5M) 'White'
ประกัน 3 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 40 บาท


Power Bar 10M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134767' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515
(10M) 'Black'
ประกัน 2 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 210 บาท