เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026398' GROUP BY pri.code order by pri.Url iPhone
พบสินค้า 47 รายการ
iPhone 11
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134060' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 11 64GB. (MHDC3TH/A,White)
ประกัน 1 ปี
16,100 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134059' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 11 64GB. (MHDA3TH/A,Black)
ประกัน 1 ปี
16,100 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134058' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 11 128GB. (MHDJ3TH/A,White)
ประกัน 1 ปี
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134057' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 11 128GB. (MHDH3TH/A, Black)
ประกัน 1 ปี
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 1,600 บาท

iPhone 12
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134193' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 64GB. (MGJ53TH/A,Black)
ประกัน 1 ปี
22,400 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134195' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 64GB. (MGJ63TH/A,White)
ประกัน 1 ปี
22,400 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148634' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 64GB. (MGJ93TH/A,Green)
ประกัน 1 ปี
22,400 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148635' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 64GB. (MJNM3TH/A,Purple)
ประกัน 1 ปี
22,400 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134190' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 128GB. (MGJA3TH/A,Black)
ประกัน 1 ปี
24,400 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134339' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 128GB. (MGJC3TH/A,White)
ประกัน 1 ปี
24,400 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท

iPhone 13
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139843' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MLPK3TH/A, Blue)
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139753' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MLPF3TH/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139845' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MLPG3TH/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144853' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MNGK3TH/A,Green)
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท

iPhone 14
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146623' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 128GB (MPUR3ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146620' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 128GB (MPVN3ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146621' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 128GB (MPUF3ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149804' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 256GB (MR3Y3ZP/A,Yellow)
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146627' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 256GB (MPW43ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
33,500 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 3,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146624' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 256GB (MPWP3ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
33,500 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 3,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147170' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 128GB
(MQ4Y3ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147167' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 128GB
(MQ523ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147168' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 128GB
(MQ4X3ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147174' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ553ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
36,400 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 5,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147171' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ583ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
36,400 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 5,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147172' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ533ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
36,400 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 5,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148209' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ573ZP/A,Red)
ประกัน 1 ปี
36,400 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 5,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147173' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ503ZP/A,Purple)
ประกัน 1 ปี
36,400 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 5,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148210' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 512GB
(MQ5G3ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
45,200 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148211' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 512GB
(MQ5E3ZP/A,Purple)
ประกัน 1 ปี
45,200 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148636' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 512GB
(MQ593ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
45,200 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148637' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 512GB
(MQ5D3ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
45,200 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146628' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 128GB
(MQ0G3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
39,700 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147122' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 128GB
(MPXV3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
39,700 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147288' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 128GB
(MQ023ZP/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
39,700 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148909' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 128GB
(MQ083ZP/A,Gold)
ประกัน 1 ปี
39,700 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146716' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 256GB
(MQ1F3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141536' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 256GB
(MQ0T3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146715' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 512GB
(MQ1M3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
52,400 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146766' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9P3ZP/A,Spece Black)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146767' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9Q3ZP/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146630' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9R3ZP/A,Gold)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146629' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9T3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146874' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9V3ZP/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
46,700 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146633' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9U3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
46,700 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146632' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9W3ZP/A,Gold)
ประกัน 1 ปี
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146631' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9X3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท