เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026175' GROUP BY pri.code order by pri.Url iPhone
พบสินค้า 41 รายการ
iPhone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134194' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 64GB. (MGJ83TH/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134195' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 64GB. (MGJ63TH/A,White)
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134190' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 128GB. (MGJA3TH/A,Black)
ประกัน 1 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134191' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 128GB. (MGJE3TH/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134339' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 12 128GB. (MGJC3TH/A,White)
ประกัน 1 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140028' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MLPJ3TH/A,Red)
ประกัน 1 ปี
28,200 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139753' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MLPF3TH/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139845' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MLPG3TH/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
28,200 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144853' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 128GB. (MNGK3TH/A,Green)
ประกัน 1 ปี
28,200 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143976' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB.
(MND03TH/A, Alpine Green)
ประกัน 1 ปี
43,650 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 3,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140036' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB.
(MLLE3TH/A,Sierra Blue)
ประกัน 1 ปี
43,300 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140733' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB.
(MLLA3TH/A,Graphite)
ประกัน 1 ปี
43,300 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146620' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 128GB (MPVN3ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
31,690 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146622' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 128GB (MPV03ZP/A,Purple)
ประกัน 1 ปี
31,690 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146621' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 128GB (MPUF3ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
31,690 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146625' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 256GB (MPVX3ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
35,590 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146626' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 256GB (MPWA3ZP/A,Purple)
ประกัน 1 ปี
35,590 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146627' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 256GB (MPW43ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
35,590 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146624' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 256GB (MPWP3ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
35,590 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147170' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 128GB
(MQ4Y3ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
36,500 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147167' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 128GB
(MQ523ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
36,500 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147168' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 128GB
(MQ4X3ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
36,500 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147169' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 128GB
(MQ503ZP/A,Purple)
ประกัน 1 ปี
36,500 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147174' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ553ZP/A,Starlight)
ประกัน 1 ปี
40,380 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 1,520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147171' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ583ZP/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
40,380 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 1,520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147172' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ533ZP/A,Midnight)
ประกัน 1 ปี
40,380 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 1,520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147173' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Plus 256GB
(MQ503ZP/A,Purple)
ประกัน 1 ปี
40,380 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 1,520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146628' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 128GB
(MQ0G3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
40,390 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147122' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 128GB
(MPXV3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
40,390 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147288' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 128GB
(MQ023ZP/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
40,390 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146716' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 256GB
(MQ1F3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
44,190 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141536' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 256GB
(MQ0T3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
44,190 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146715' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro 512GB
(MQ1M3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
52,890 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146766' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9P3ZP/A,Spece Black)
ประกัน 1 ปี
44,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146767' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9Q3ZP/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
44,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146630' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9R3ZP/A,Gold)
ประกัน 1 ปี
43,220 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 1,680 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146629' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
(MQ9T3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
43,220 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 1,680 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146874' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9V3ZP/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
47,090 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146633' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9U3ZP/A,Space Black)
ประกัน 1 ปี
46,790 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146632' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9W3ZP/A,Gold)
ประกัน 1 ปี
47,090 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146631' and sp.pic_type='s'
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
(MQ9X3ZP/A,Deep Purple)
ประกัน 1 ปี
47,090 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท