เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025890' GROUP BY pri.code order by pri.Url iPad
พบสินค้า 28 รายการ
iPad Pro
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139852' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi 128GB. 2021 11"
(MHQT3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
26,700 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139027' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi 128GB. 2021 11"
(MHQR3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
26,700 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138484' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 256GB. 11"
(MHW73TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
36,400 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144022' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 128GB. 2021 12.9"
(MHNG3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
36,300 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144023' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 512GB. 2021 12.9"
(MHNL3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
46,400 บาท
รวม VAT แล้ว
48,400 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138490' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 512GB. 2021 12.9"
(MHNK3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
46,400 บาท
รวม VAT แล้ว
48,400 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144021' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi+Cellular 512GB. 12.9" 2021
(MHR93TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
50,500 บาท
รวม VAT แล้ว
53,400 บาท
ประหยัด 2,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138887' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi+Cellular 512GB. 12.9" 2021
(MHR83TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
50,500 บาท
รวม VAT แล้ว
53,400 บาท
ประหยัด 2,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142298' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi+Cellular 2TB. 12.9" 2021
(MHRE3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
77,900 บาท
รวม VAT แล้ว
81,400 บาท
ประหยัด 3,500 บาท

iPad Air
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134571' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 4 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2020
(MYFN2TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143969' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MM9E3TH/A) Blue
ประกัน 1 ปี
20,080 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143837' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MM9C3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
20,080 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139752' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 4 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2020
(MYFX2TH/A) Green
ประกัน 1 ปี
23,850 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134573' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 4 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2020
(MYFY2TH/A) Sky Blue
ประกัน 1 ปี
23,850 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135023' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 4 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2020
(MYFW2TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
23,850 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท

iPad
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139722' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 (2021) Wi-Fi 64GB. 10.2"
(MK2L3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139721' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 (2021) Wi-Fi 64GB. 10.2"
(MK2K3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139723' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 (2021) Wi-Fi 256GB. 10.2"
(MK2N3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139725' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 (2021) Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.2"
(MK473TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139728' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 (2021) Wi-Fi+Cellula 256GB. 10.2"
(MK4H3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139727' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.2"
(MK4E3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

iPad mini
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139711' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 (2021) Wi-Fi 64GB. 8.3"
(MK7R3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
17,550 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139709' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 (2021) Wi-Fi 64GB. 8.3"
(MK7M3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
17,550 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139708' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 (2021) Wi-Fi 256GB. 8.3"
(MLWR3TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139705' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 (2021) Wi-Fi 256GB. 8.3"
(MK7V3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139704' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 (2021) Wi-Fi 256GB. 8.3"
(MK7T3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139716' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 (2021) Wi-Fi+Cellular 64GB. 8.3"
(MLX43TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139714' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 (2021) Wi-Fi+Cellular 64GB. 8.3"
(MK8C3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท