เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025890' GROUP BY pri.code order by pri.Url iPad
พบสินค้า 87 รายการ
iPad Pro
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144020' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi 1TB. 11" 2021
(MHQY3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
42,200 บาท
รวม VAT แล้ว
52,400 บาท
ประหยัด 10,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144284' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi 2TB. 11" 2021
(MHR33TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
55,490 บาท
รวม VAT แล้ว
66,400 บาท
ประหยัด 10,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144297' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 2TB. 11" 2021
(MHWF3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
60,400 บาท
รวม VAT แล้ว
71,400 บาท
ประหยัด 11,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144298' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 2TB. 11" 2021
(MHWE3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
60,400 บาท
รวม VAT แล้ว
71,400 บาท
ประหยัด 11,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144277' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 1TB. 12.9" 2021
(MHNN3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
51,700 บาท
รวม VAT แล้ว
62,400 บาท
ประหยัด 10,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144282' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 2TB. 12.9" 2021
(MHNQ3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
64,900 บาท
รวม VAT แล้ว
76,400 บาท
ประหยัด 11,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144280' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 2TB. 12.9" 2021
(MHNP3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
64,900 บาท
รวม VAT แล้ว
76,400 บาท
ประหยัด 11,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142298' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi+Cellular 2TB. 12.9" 2021
(MHRE3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
69,400 บาท
รวม VAT แล้ว
81,400 บาท
ประหยัด 12,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147198' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 128GB. 11" 2022 (MNXD3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147199' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 128GB. 11" 2022 (MNXE3TH/A,Silver)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147200' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 256GB. 11" 2022 (MNXF3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
35,400 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147201' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 256GB. 11" 2022 (MNXG3TH/A,Silver)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
35,400 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147202' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 512GB. 11" 2022 (MNXH3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
42,900 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147203' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 512GB. 11" 2022 (MNXJ3TH/A,Silver)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
42,900 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147204' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 1TB. 11" 2022 (MNXK3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
60,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147205' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 1TB. 11" 2022 (MNXL3TH/A,Silver)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
60,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147206' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 2TB. 11" 2022 (MNXM3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
76,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147207' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 2TB. 11" 2022 (MNXN3TH/A,Silver)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
76,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147218' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 128GB. 11" 2022 (MNYC3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
37,400 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147220' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 256GB. 11" 2022 (MNYE3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
40,900 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147221' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 256GB. 11" 2022 (MNYF3TH/A,Silver)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
40,900 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147222' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 512GB. 11" 2022 (MNYG3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
48,400 บาท
รวม VAT แล้ว
50,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147226' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 2TB. 11" 2022 (MNYL3TH/A,Space Grey)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
82,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147228' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 2TB. 11" 2022 (MNYM3TH/A,Silver)
(4th Gen)
ประกัน 1 ปี
82,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147208' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 128GB. 12.9" 2022 (MNXP3TH/A,Space Grey)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
42,900 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147209' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 128GB. 12.9" 2022 (MNXQ3TH/A,Silver)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
42,900 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147211' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 256GB. 12.9" 2022 (MNXT3TH/A,Silver)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
46,900 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147212' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 512GB. 12.9" 2022 (MNXU3TH/A,Space Grey)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
53,900 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147213' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 512GB. 12.9" 2022 (MNXV3TH/A,Silver)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
53,900 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147214' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 1TB. 12.9" 2022 (MNXW3TH/A,Space Grey)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
72,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147215' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 1TB. 12.9" 2022 (MNXX3TH/A,Silver)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
72,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147216' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 2TB. 12.9" 2022 (MNXY3TH/A,Space Grey)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
88,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147217' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi 2TB. 12.9" 2022 (MNY03TH/A,Silver)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
88,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147230' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 128GB. 12.9" 2022 (MP1Y3TH/A,Silver)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
48,400 บาท
รวม VAT แล้ว
50,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147231' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 256GB. 12.9" 2022 (MP203TH/A,Space Grey)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
52,400 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147233' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 512GB. 12.9" 2022 (MP223TH/A,Space Grey)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
59,900 บาท
รวม VAT แล้ว
62,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147237' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro M2 Wi-Fi+Cellular 2TB. 12.9" 2022 (MP263TH/A,Space Grey)
(6th Gen)
ประกัน 1 ปี
94,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

iPad Air
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144295' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MM9F3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 4,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143969' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MM9E3TH/A) Blue
ประกัน 1 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 4,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143837' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MM9C3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 4,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143839' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MME23TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 4,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143844' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MME63TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143841' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MM9M3TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143843' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MM9P3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143842' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MM9N3TH/A) Blue
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143840' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MM9L3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143971' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MME93TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
24,590 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144289' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MM6T3TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
24,590 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144290' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MM6V3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
24,590 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143970' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MM6U3TH/A) Blue
ประกัน 1 ปี
24,590 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144299' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MM6R3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
24,590 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144292' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MM723TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
30,590 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143972' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MMED3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
30,590 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144294' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MM743TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
30,590 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144291' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MM713TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
30,590 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 5,310 บาท

iPad
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139721' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi 64GB. 10.2" 2021
(MK2K3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 2,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139722' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi 64GB. 10.2" 2021
(MK2L3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 2,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139725' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.2" 2021
(MK473TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139726' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.2" 2021
(MK493TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139723' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB. 10.2" 2021
(MK2N3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139724' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB. 10.2" 2021
(MK2P3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139727' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.2" 2021
(MK4E3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139728' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.2" 2021
(MK4H3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147181' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MPQ03TH/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
17,400 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147182' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MPQ13TH/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
17,400 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147183' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MPQ23TH/A,Yellow)
ประกัน 1 ปี
17,400 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147185' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MPQ33TH/A,Pink)
ประกัน 1 ปี
17,400 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147186' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MPQ83TH/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147187' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MPQ93TH/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147188' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MPQA3TH/A,Yellow)
ประกัน 1 ปี
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147189' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MPQC3TH/A,Pink)
ประกัน 1 ปี
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147191' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MQ6K3TH/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147192' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MQ6L3TH/A,Yellow)
ประกัน 1 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147195' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MQ6U3TH/A,Blue)
ประกัน 1 ปี
29,400 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147196' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MQ6V3TH/A,Yellow)
ประกัน 1 ปี
29,400 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147197' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MQ6W3TH/A,Pink)
ประกัน 1 ปี
29,400 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147194' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 10 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MQ6T3TH/A,Silver)
ประกัน 1 ปี
29,400 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 500 บาท

iPad mini
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139711' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MK7R3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139709' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MK7M3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139710' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MK7P3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139712' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MLWL3TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139708' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 256GB. 8.3" 2021
(MLWR3TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139706' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 256GB. 8.3" 2021
(MK7X3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139704' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 256GB. 8.3" 2021
(MK7T3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139705' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 256GB. 8.3" 2021
(MK7V3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139718' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular 256GB. 8.3" 2021
(MK8H3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
31,200 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139717' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular 256GB. 8.3" 2021
(MK8F3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
31,200 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 700 บาท