เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025930' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming PAD / แผ่นรองมือ
พบสินค้า 49 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138585' and sp.pic_type='s'
PAD AULA (MP-W)
-
59 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139362' and sp.pic_type='s'
PAD AULA (F-X5 RGB)
-
372 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 118 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146440' and sp.pic_type='s'
PAD COOLER MASTER (ULTRA-THIN PET) BLACK
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146439' and sp.pic_type='s'
PAD COOLER MASTER (MP751 XL)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 440 บาท

EGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146853' and sp.pic_type='s'
PAD EGA (TYPE-MP6) WHITE
-
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126910' and sp.pic_type='s'
PAD FANTECH (MP292 SPEED GAMING)
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146827' and sp.pic_type='s'
PAD FANTECH (MP291)
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126911' and sp.pic_type='s'
PAD FANTECH (MP902 SPEED GAMING)
-
190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146828' and sp.pic_type='s'
PAD FANTECH (MP78)
-
190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124173' and sp.pic_type='s'
PAD HP GAMING (MP3524)
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124174' and sp.pic_type='s'
PAD HP GAMING (MP7035)
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130136' and sp.pic_type='s'
PAD HP GAMING (MP9040)
-
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท

LOGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147317' and sp.pic_type='s'
PAD LOGA X INDIGOSKIN
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NUBWO-X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132588' and sp.pic_type='s'
PAD NUBWO-X (GALAXY X93 RGB)
-
159 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132589' and sp.pic_type='s'
PAD NUBWO-X (GALAXY X94)
-
210 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SIGNO E-SPORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124006' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT300 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124009' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT310 CORVUS SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134632' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT325 NEONER-1 GAMING)
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148578' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT303 BOMBER SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137611' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT305B GROOVE SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137613' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT305G GROOVE SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137612' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT305P GROOVE SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134424' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT306 PINKKER SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124007' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT308 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124008' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT309 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124010' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT312 PROCYON SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137994' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT329 AREAS-2 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134633' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT325 NEONER-2 GAMING)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134754' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT327 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137993' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT328 AREAS-1 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137995' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT330 AREAS-3 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124014' and sp.pic_type='s'
PAD SIGNO E-SPORT (MT323 CHROMA-1 SPEED GAMING)
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ONIKUMA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142977' and sp.pic_type='s'
PAD ONIKUMA (MP-005) PINK
ประกัน 2 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145122' and sp.pic_type='s'
PAD ASUS (TUF GAMING P1)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142952' and sp.pic_type='s'
PAD ASUS (ROG SCABBARD II)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 400 บาท

CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140453' and sp.pic_type='s'
PAD CORSAIR (MM300 PRO EXTENDED)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140456' and sp.pic_type='s'
PAD CORSAIR (MM500 EXTENDED 3XL)
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144528' and sp.pic_type='s'
PAD HYPERX (PULSEFIRE MAT 2XL)
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140812' and sp.pic_type='s'
PAD LOGITECH (G840 XL) LEAGUE OF LEGENDS
ประกัน 1 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 35 บาท

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131961' and sp.pic_type='s'
PAD RAZER (GIGANTUS V2 M)
-
329 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131962' and sp.pic_type='s'
PAD RAZER (GIGANTUS V2 SOFT LARGE)
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131963' and sp.pic_type='s'
PAD RAZER (GIGANTUS V2 SOFT XXL)
-
970 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141681' and sp.pic_type='s'
PAD RAZER (GIGANTUS V2 SOFT 3XL)
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129413' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES (QCK EDGE M SIZE)
-
515 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132397' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES (QCK HEAVY M SIZE)
-
634 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 156 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129417' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES (QCK EDGE SIZE XL)
-
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129421' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES (PRISM CLOTH XL SIZE)
ประกัน 1 ปี
2,065 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 525 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141040' and sp.pic_type='s'
PAD STEELSERIES (QCK PRISM XL NEO NOIR COLLECTION)
-
2,375 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 315 บาท

THERMALTAKE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144639' and sp.pic_type='s'
PAD THERMALTAKE (ARGENT MP1)
ประกัน 2 ปี
2,225 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 265 บาท