เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025963' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wrist Rest
พบสินค้า 6 รายการ
HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144537' and sp.pic_type='s'
WRIST REST HYPERX MICE COOL GEL MEMORY FOAM
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144536' and sp.pic_type='s'
WRIST REST HYPERX COMPACT COOL GEL MEMORY FOAM
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144535' and sp.pic_type='s'
WRIST REST HYPERX TENKEYLESS COOL GEL MEMORY FOAM
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139395' and sp.pic_type='s'
WRIST REST COOLER MASTER WR531 SIZE L
(WR-531-CRFP1)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135593' and sp.pic_type='s'
WRIST REST COOLER MASTER WR531 SIZE L
(WR-531-CRFC1)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท

SIGNO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138298' and sp.pic_type='s'
WRIST REST SIGNO WR-500 ZUPLEX
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท