เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025961' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keycaps
พบสินค้า 6 รายการ
HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144539' and sp.pic_type='s'
KEYCAPS HYPERX RUBBER BLUE (US)
-
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144540' and sp.pic_type='s'
KEYCAPS HYPERX RUBBER PINK (US)
-
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144538' and sp.pic_type='s'
KEYCAPS HYPERX RUBBER RED (US)
-
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145049' and sp.pic_type='s'
KEYCAPS HYPERX PBT BLACK (US)
-
855 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145050' and sp.pic_type='s'
KEYCAPS HYPERX PBT PINK (US)
-
855 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145051' and sp.pic_type='s'
KEYCAPS HYPERX PBT WHITE (US)
-
855 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 135 บาท