เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026048' GROUP BY pri.code order by pri.Url ฟิล์มกันรอยสำหรับ iPad
พบสินค้า 8 รายการ
ฟิล์มกันรอย
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145959' and sp.pic_type='s'
Focus TG UC iPad mini6 8.3in ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส)
-
309 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145960' and sp.pic_type='s'
Focus TG UC iPad Gen7/Gen8/Gen9 10.2in ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส)
-
319 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145961' and sp.pic_type='s'
Focus TG UC iPad Pro 11in 2018/2020/2021/Air4/Air5 10.9in ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส)
-
319 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148035' and sp.pic_type='s'
Focus TG UC iPad Gen 10 10.9in ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส)
-
319 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148072' and sp.pic_type='s'
Focus TG UC iPad Pro Gen3 2018/2020/2021/2022(M2) 12.9in ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส)
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145962' and sp.pic_type='s'
Focus PP Like iPad mini6 8.3in ฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียน
-
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145963' and sp.pic_type='s'
Focus PP Like iPad Gen7/Gen8/Gen9 10.2in ฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียน
-
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145964' and sp.pic_type='s'
Focus PP Like iPad Pro 11in 2018/2020/Air4 10.9in ฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียน
-
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท