เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026102' GROUP BY pri.code order by pri.Url MacBook
พบสินค้า 13 รายการ
MacBook Air
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138150' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M1/256 MGND3TH/A
(Gold)
ประกัน 1 ปี
31,400 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

MacBook Pro
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141548' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/512 MK183TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
87,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141551' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/512 MK1E3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
87,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141549' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK193TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
94,900 บาท
รวม VAT แล้ว
96,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141552' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK1F3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
94,900 บาท
รวม VAT แล้ว
96,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141550' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK1A3TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
122,900 บาท
รวม VAT แล้ว
124,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141553' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK1H3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
122,900 บาท
รวม VAT แล้ว
124,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141544' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M1/512 MKGP3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
71,900 บาท
รวม VAT แล้ว
73,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141546' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M1/512 MKGR3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
71,900 บาท
รวม VAT แล้ว
73,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141545' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M1/1TB MKGQ3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
87,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141547' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M1/1TB MKGT3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
87,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141541' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 13 M1/256 MYDA2TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141543' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 13 M1/512 MYDC2TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
47,900 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท