เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026102' GROUP BY pri.code order by pri.Url MacBook
พบสินค้า 32 รายการ
MacBook Air
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141535' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M1/256 MGN93TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
28,200 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 6,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141534' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M1/256 MGN63TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
28,200 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 6,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138150' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M1/256 MGND3TH/A
(Gold)
ประกัน 1 ปี
28,200 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 6,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145422' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/256 MLXW3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145426' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/256 MLY33TH/A
(Midnight)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145424' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/256 MLXY3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145425' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/256 MLY13TH/A
(Starlight)
ประกัน 1 ปี
41,400 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145423' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/512 MLY43TH/A
(Midnight)
ประกัน 1 ปี
52,400 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145427' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/512 MLY23TH/A
(Starlight)
ประกัน 1 ปี
52,400 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145428' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/512 MLY03TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
52,400 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145429' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Air M2/512 MLXX3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
52,400 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท

MacBook Pro
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141548' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/512 MK183TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
71,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 18,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141551' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/512 MK1E3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
71,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 18,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141549' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK193TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
75,900 บาท
รวม VAT แล้ว
96,900 บาท
ประหยัด 21,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141552' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK1F3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
75,900 บาท
รวม VAT แล้ว
96,900 บาท
ประหยัด 21,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141550' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK1A3TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
104,900 บาท
รวม VAT แล้ว
124,900 บาท
ประหยัด 20,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141553' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M1/1TB MK1H3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
104,900 บาท
รวม VAT แล้ว
124,900 บาท
ประหยัด 20,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141545' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M1/1TB MKGQ3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
68,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 21,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141547' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M1/1TB MKGT3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
68,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 21,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148884' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M2/512 MNW83TH/A
(Space Gray)
ประกัน 1 ปี
89,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148885' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M2/512 MNWC3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
89,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148886' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M2/1TB MNW93TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
96,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148887' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M2/1TB MNWD3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
96,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148888' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 16 M2/1TB MNWA3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
124,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148878' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M2/512 MPHE3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
73,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148880' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M2/1TB MPHF3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
89,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148881' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M2/1TB MPHJ3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
89,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148882' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M2/1TB MPHG3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
110,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148883' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 14 M2/1TB MPHK3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
110,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145170' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 13 M2/256 MNEH3TH/A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
44,300 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 2,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145171' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 13 M2/256 MNEP3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
44,300 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 2,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145169' and sp.pic_type='s'
Apple MacBook Pro 13 M2/512 MNEQ3TH/A
(Silver)
ประกัน 1 ปี
49,700 บาท
รวม VAT แล้ว
53,900 บาท
ประหยัด 4,200 บาท