เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026195' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mouse Cover
พบสินค้า 9 รายการ
LOGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147342' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA KIRIN PRO BLUE
-
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147343' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA KIRIN PRO YELLOW
-
164 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147335' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA GARUDA PRO WHITE
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147336' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA GARUDA PRO BLUE
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147337' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA GARUDA PRO BLACK
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147338' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA GARUDA PRO PINK
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147339' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA GARUDA PRO NEON PINK
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147340' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA GARUDA PRO RED
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147341' and sp.pic_type='s'
MOUSE COVER LOGA GARUDA PRO MINT
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท