เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026349' GROUP BY pri.code order by pri.Url Case iPhone
พบสินค้า 44 รายการ
Case for iPhone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149308' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Linear Iridescent
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149309' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 PIus Linear Iridescent
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149310' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Linear Iridescent
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149313' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Max Linear Iridescent
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149311' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Terrazzo - Sandstone
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149312' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Terrazzo - Coral Pink
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149314' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Max Terrazzo - Sandstone
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149315' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Max Terrazzo - Coral Pink
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149316' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Max Palette - Dusk Blue
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149317' and sp.pic_type='s'
COEHL เคส iPhone 14 Pro Max Palette - Soft Lilac
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149362' and sp.pic_type='s'
UNIQ COEHL เคส iPhone 13 Linear Iridescent
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149361' and sp.pic_type='s'
UNIQ COEHL เคส iPhone 13 Linear Stardust
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149318' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Air Fender - Nude
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149320' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Lifepro Xtreme - Clear
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149321' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Lifepro Xtreme - Tinsel
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149322' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Lifepro Xtreme - Iridescent
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149325' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Combat - Carbon (Black
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149326' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Combat - Blanc (White
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149323' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Combat - Arctic (Blue)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149324' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Combat - Lilac (Laven
der)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149327' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Hybrid Combat - Crystal (Clear
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149328' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Plus Hybrid Air Fender - Nude
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149333' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Air Fender - Nude
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149334' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Air Fender - Smoked
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149335' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Lifepro Xtreme - Clear
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149337' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Lifepro Xtreme - Iridescent
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149340' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Combat - Fig (Purpl
e)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149343' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Combat - Crystal (Clear
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149342' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Combat - Blanc (White
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149344' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Combat - Aramid Smoke
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149338' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Magclick Lifepro Xtreme - Clear
-
700 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149339' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Hybrid Magclick Lifepro Xtreme - Smoke
-
700 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149345' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Air Fender - Nude
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149346' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Air Fender - Smoked
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149347' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Lifepro Xtreme - Clear
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149348' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Lifepro Xtreme - Tinsel
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149349' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Lifepro Xtreme - Iridescent
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149352' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Combat - Fig (Purpl
e)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149353' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Combat - Carbon (Black
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149355' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Combat - Crystal (Clear
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149354' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Combat - Blanc (White
)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149356' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Combat - Aramid Smoke
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149350' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Magclick Lifepro Xtreme - Clear
-
700 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149351' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPhone 14 Pro Max Hybrid Magclick Lifepro Xtreme - Smoke
-
700 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 290 บาท