เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026375' GROUP BY pri.code order by pri.Url Case iPad
พบสินค้า 21 รายการ
Case for iPad
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149394' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad mini 6 (2021)
Camden Antimicrobial - Fossil Grey
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149396' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad mini 6 (2021) Camden Antimicrobial - Lavender (Purpl
e)
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149395' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad mini 6 (2021) Camden Antimicrobial - Peony (Pink)
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149390' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad 8th/9th Gen 10.2 (2021)
Camden Antimicrobial - Peony Pink
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149389' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad 8th/9th Gen 10.2 (2021) Camden Antimicrobial - Fossil (Grey)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149391' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad 8th/9th Gen 10.2 (2021)
Transforma Rigor - Ebony Black
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149393' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad 8th/9th Gen 10.2 (2021)
Transforma Rigor - Electric Blue
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149383' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad 10th Gen 10.9 (2022)
Camden - Fossil Gray
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149386' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad 10th Gen 10.9 (2022)
Transforma Rigor - Ebony Black
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149388' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad 10th Gen 10.9 (2022)
Moven - Charcoal
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149374' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Air 10.9 (2020/
2022) Camden - Northern Blue
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149375' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Air 10.9 (2020/2022) Camden - Peony (Pink)
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149377' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Air 10.9 (2020/2022) Camden - Fossil (Grey)
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149379' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Air 10.9 (2020/
2022) Transforma Rigor - Coral Red
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149368' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Pro 11 (2021)
Camden Antimicrobial - Grey
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149369' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Pro 11 (2021)
Transforma Antimicrobial - Black
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149370' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Pro 11 (2021)
Transforma Antimicrobial - Red
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149366' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Pro 11 (2021)
Moven Antimicrobial - Maroon
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149365' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Pro 11 (2021)
Moven Antimicrobial - Gray
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149364' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Pro 12.9 (2021)
Transforma Antimicrobial - Black
-
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149363' and sp.pic_type='s'
UNIQ เคส iPad Pro 12.9 (2021)
Moven Antimicrobial - Grey
-
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 440 บาท