เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026381' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Hi-End
พบสินค้า 30 รายการ
FENDER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149522' and sp.pic_type='s'
(1.0) FENDER NEWPORT 2 BLUETOOTH Black/Gold
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149519' and sp.pic_type='s'
(1.0) FENDER NEWPORT 2 BLUETOOTH Black/Gunmetal
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149523' and sp.pic_type='s'
(1.0) FENDER NEWPORT 2 BLUETOOTH Red/Gold
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149524' and sp.pic_type='s'
(1.0) FENDER NEWPORT 2 BLUETOOTH Red/Gunmetal
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149520' and sp.pic_type='s'
(1.0) FENDER INDIO 2 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149521' and sp.pic_type='s'
(1.0) FENDER INDIO 2 BLUETOOTH Tweed
ประกัน 1 ปี
12,720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HARMAN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148793' and sp.pic_type='s'
(1.0) HARMAN AURA STUDIO 3 BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
10,965 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,935 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148794' and sp.pic_type='s'
(2.1) HARMAN SOUNDSTICKS 4 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
11,150 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 2,750 บาท

SONY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148762' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148767' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Powder Blue
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148763' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Light Blue
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148764' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Taupe
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148765' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Coral Pink
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148766' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Lemon Yellow
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 360 บาท

JBL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117261' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 2 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136968' and sp.pic_type='s'
JBL BLUETOOTH GO 3 Black/Orange
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136966' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136967' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133413' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Yellow
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148738' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Blue/Pink
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148739' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Teal
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136970' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136973' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Black/Orange
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136971' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148203' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL FLIP 6 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148737' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PARTYBOX ENCORE
ประกัน 1 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148207' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL XTREME 3 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136979' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PARTYBOX ON THE GO BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148206' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PARTYBOX 110 BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
16,110 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,790 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148736' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PARTYBOX ENCORE 2 MICROPHONE
ประกัน 1 ปี
17,100 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท