เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026410' GROUP BY pri.code order by pri.Url Film (ฟิล์ม)
พบสินค้า 18 รายการ
Film for iPhone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149263' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอยแบบเต็มจอ iPhone 12/12 Pro Black
-
289 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149264' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอยแบบเต็มจอ iPhone 13/14 Black
-
289 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149259' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอยแบบเต็มจอ iPhone 14 Black
-
289 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149260' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอยแบบเต็มจอ iPhone 14 Plus Black
-
289 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149261' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอยแบบเต็มจอ iPhone 14 Pro Black
-
289 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149262' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอยแบบเต็มจอ iPhone 14 Pro Max Black
-
300 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 49 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149266' and sp.pic_type='s'
Focus Perfect Clear Ring iPhone 14/14 Plus
-
289 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 61 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149265' and sp.pic_type='s'
Focus Perfect Clear Ring iPhone 14 Pro/14 Pro Max
-
389 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 101 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149267' and sp.pic_type='s'
Focus Iron Ring Apple iPhone 14 Pro/14 Pro Max Purple
-
389 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 101 บาท

Film for iPad
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145959' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส) iPad mini6 8.3in
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 149 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145960' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส) iPad Gen7/Gen8/Gen9 10.2
in
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 149 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145961' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส) iPad Pro 11in 2018/2020/
2021/Air4/Air5 10.9in
-
319 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148035' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส) iPad Gen 10 10.9in
-
319 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148072' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระจกกันรอย (แบบใส) iPad Pro Gen3 2018/2020/2021/2022(M2) 12.9in
-
439 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 151 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145962' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียน iPad mini6 8.3in
-
350 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145963' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียน iPad Gen7/Gen8/Gen9 10.2in
-
350 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149258' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียน iPad Gen10 10.9in
-
350 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145964' and sp.pic_type='s'
Focus ฟิล์มกระดาษสำหรับนักเขียน iPad Pro 11in 2018/2020/Air4/Air5 10.9in
-
350 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 140 บาท