เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026596' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker มีสาย
พบสินค้า 39 รายการ
Speaker 2.0 / Sound Bar
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138552' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-301) Black
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094201' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) Blue
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094203' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) Green
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094202' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) Red
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084182' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) Blue
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084181' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) Red
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079919' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079920' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) Green
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079922' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO MESH (NS010) Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102698' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-733) White
ประกัน 2 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132963' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-18) Pink
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098615' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136889' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (SP-568) Pink
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138713' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (SP-570) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138550' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-69) Black
-
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150151' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO (MUSICK-NS48) RGB Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079932' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) RGB Blue
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079933' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) RGB Green
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138551' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-108) Black
-
295 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138553' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-107) Black
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0081713' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B16) Black
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139214' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO (DS104) Black
-
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139831' and sp.pic_type='s'
(2.0) MUSIC D.J. (MJ200) Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138554' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-521) Black
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139833' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B26) Black
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139835' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B22) Black
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139837' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B27) Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084333' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B56) Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139508' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA SOUNDBAR (N-169B) RGB Black
-
255 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128382' and sp.pic_type='s'
(1.0) MICROLAB SOUNDBAR (B51) Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท

Speaker Sub Woofer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085989' and sp.pic_type='s'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Yellow
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139838' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (U210) Black
ประกัน 1 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138555' and sp.pic_type='s'
(2.1) AULA (N-189) Black
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066470' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (X1) Black
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075383' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M9100A) Black
ประกัน 1 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084291' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M300) Black
ประกัน 1 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066471' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (X2)
ประกัน 1 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146300' and sp.pic_type='s'
(2.1) BMB KARAOKE SPEAKER
(CSN-510) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146299' and sp.pic_type='s'
(2.1) BMB KARAOKE SPEAKER
(CSD-880) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป