เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026609' GROUP BY pri.code order by pri.Url COMPUTER SET INTEL
พบสินค้า 15 รายการ
SET INTEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150332' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i175 i3 10100F GTX1650 4GB ASUS DUAL O4G-P V2 (OC/D6)
-
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148569' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i151 i3 12100F GTX1650 4GB MSI VENTUS XS (OC/D6)
-
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150271' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i174 i3 13100 NO VGA
-
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148796' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i153 i3 13100F RTX3060 8GB ASUS DUAL (OC/D6)
-
24,200 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149032' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i160 i3 13100F RTX3060TI 8GB GIGABYTE WINDFORCE (OC/D6)
-
26,100 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150958' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i182 i5 12400F RTX3060 8GB GALAX 1-CLICK (OC/D6)
-
24,100 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148565' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i147 i5 12400F RTX3060TI 8GB ASUS ROG STRIX O8G V2 GAMING (D6)
-
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150959' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i183 i5 13400F RTX3060TI 8GB GALAX 1-CLICK (OC/D6)
-
31,900 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150960' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i184 i5 13400F RTX4070 12GB GALAX EX GAMER PINK (OC/D6X)
-
47,400 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150631' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i176 i5 13400 NO VGA
-
23,200 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151447' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i189 i5 13400 A750 8GB INTEL ARC GRAPHICS (D6)
-
26,100 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150961' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i185 i5 13500 RTX4080 16GB INNO3D ICHILL X3 (OC/D6)
-
71,600 บาท
รวม VAT แล้ว
73,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150632' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i177 i7 13700F RTX4070TI 12GB ASUS TUF GAMING (D6X)
-
72,600 บาท
รวม VAT แล้ว
74,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150962' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i186 i7 13700F RTX4080 16GB GALAX SG (OC/D6)
-
83,200 บาท
รวม VAT แล้ว
85,900 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150633' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set intel #i178 i9 13900KS RTX4090 24GB ASUS ROG STRIX GAMING (OC/D6)
-
179,100 บาท
รวม VAT แล้ว
184,900 บาท
ประหยัด 5,800 บาท