เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026610' GROUP BY pri.code order by pri.Url COMPUTER SET AMD
พบสินค้า 8 รายการ
SET AMD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150694' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set AMD #A114 RYZEN 3 4100 RX 550 4GB ASUS PH EVO 4G (D5)
-
10,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150157' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set AMD #A112 RYZEN 5 3600 RTX3060 8GB ASUS DUAL O8G (OC/D6)
-
23,200 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149046' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set AMD #A105 RYZEN 5 5500 GTX1650 4GB ZOTAC AMP CORE (D6)
-
16,400 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151159' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set AMD #A115 RYZEN 5 5500 GTX1650 4GB ZOTAC AMP CORE (D6)
-
16,400 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151156' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice x Extreme IT : Computer Set AMD #A118 RYZEN 5 5600G NO VGA
-
10,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149047' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set AMD #A106 RYZEN 5 5600 RTX3050 8GB PNY VERTO DUAL FAN (D6)
-
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149051' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set AMD #A110 RYZEN 5 7600 NO VGA
-
19,300 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150635' and sp.pic_type='s'
คอมประกอบ Advice : Computer Set AMD #A113 RYZEN 5 7600 NO VGA
-
22,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 700 บาท