เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026616' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cooler Pad
พบสินค้า 33 รายการ
Cooler Pad (1 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121340' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) MAGICTECH M19 Black
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046381' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) OKER N-19 Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079380' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) NUBWO NF80 Armour Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091972' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) MAGICTECH N-25C Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139472' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) NUBWO NF235 KARISHMA Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133089' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) NUBWO NX-F1 SUBZERO Black
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120344' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL L2 Black
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141604' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL I100 Black
ประกัน 2 ปี
369 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 121 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138506' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL XL Black
ประกัน 2 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146233' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER ERGO STAND III Black
ประกัน 2 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,059 บาท
ประหยัด 139 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141890' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 FAN) ARROW X ADK-CF-6547-A RGB
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 200 บาท

Cooler Pad (3 - 6 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079381' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (3 Fan) NUBWO NF100 Trident Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142723' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) OKER C-718 Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104706' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) NUBWO NF130 Quatro Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133093' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) NUBWO NF234 BALDUR Black
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143966' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) OKER F-769 Black
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138507' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (5 Fan RGB) NUBWO NX-F3 ZONIX Black
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126692' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan) OKER C-516 Black
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143967' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan) OKER F-749 Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138097' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan RGB) OKER X747 Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท

Cooler Pad (2 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121339' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) MAGICTECH M6 Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143961' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-192 Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088157' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-632 White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088156' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-632 Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143964' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-818 Red
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143963' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-818 Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143965' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-818 Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096589' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-393 Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052792' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-651 Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131297' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) NUBWO NF211 Shiron Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079377' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) NUBWO NF36 Guardian Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130622' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan RGB) SIGNO CP-510 Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135957' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan RGB) NUBWO NX-F2 SINDEL GAMING Black
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 170 บาท