เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026624' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Other
พบสินค้า 43 รายการ
Adapter NB Samsung
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096829' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (L, 3.0*1.1mm) 19V
(40W) 2.1A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098801' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (L, 3.0*1.1mm) 19V
(40W) 2.1A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077859' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (L, 3.0*1.1mm) 19V
(40W) 2.1A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096830' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(40W) 2.1A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102057' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(40W) 2.1A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048544' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(40W) 2.1A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098719' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(40W) 2.1A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044649' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(60W) 3.16A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096961' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(60W) 3.16A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046718' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(60W) 3.16A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110616' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(60W) 3.16A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096965' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(90W) 4.74A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046719' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(90W) 4.74A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098905' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V
(90W) 4.74A GENUINE
ประกัน 1 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129804' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V
(20W) 1.43A Slim POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107310' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V
(30W) 2.14A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107316' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V
(20W) 1.43A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 65 บาท

Adapter NB Sony
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102058' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V
(40W) 2.1A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039913' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V
(90W) 4.7A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085595' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V
(90W) 4.7A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098906' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SONY (6.0*4.4mm) 19.5V
(90W) 4.7A GENUINE
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107320' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SONY (6.4*4.4mm) 16V
(65W) 4A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096417' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SONY (6.5*4.4mm) 19.5V
(90W) 4.7A OEM
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129803' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SONY (6.6*4.4mm) 19.5V
(75W) 3.9A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB Toshiba
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111211' and sp.pic_type='s'
Adapter NB TOSHIBA (4PIN) 120W
(15V 8A) GENUINE
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098803' and sp.pic_type='s'
Adapter NB TOSHIBA (A, 5.5*2.5mm) 19V
(30W) 1.58A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096967' and sp.pic_type='s'
Adapter NB TOSHIBA (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041166' and sp.pic_type='s'
Adapter NB TOSHIBA (A, 5.5*2.5mm) 19V
(75W) 3.95A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096968' and sp.pic_type='s'
Adapter NB TOSHIBA (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110620' and sp.pic_type='s'
Adapter NB TOSHIBA (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter MacBook45W - 85W
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103526' and sp.pic_type='s'
Adapter NB 45W GENUINE MacBook Air 2008-2011
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052128' and sp.pic_type='s'
Adapter NB 85W THREEBOY MacBook
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088854' and sp.pic_type='s'
Adapter NB 85W THREEBOY MacBook/Magsafe2
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103525' and sp.pic_type='s'
Adapter NB 85W GENUINE MacBook Pro 15,17
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103524' and sp.pic_type='s'
Adapter NB 85W GENUINE MacBook Pro Retina 15
(WHITE,หัวT)
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB Universal
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138458' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Type-C 65w INNERGIE ING-ADP-65JWBZU
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100224' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65W SKYHORSE EW-65W-UA
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132640' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65W INNERGIE ING-ADP-65DW-YZU
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100223' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 90W SKYHORSE EW-90W-UA
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137744' and sp.pic_type='s'
Adapter NB 90W Universal INNERGIE ING-ADP-90NEBUA
(BLACK)
ประกัน 3 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129714' and sp.pic_type='s'
Adapter NB 180W Universal INNERGIE ING-ADP-180TBFZU
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105541' and sp.pic_type='s'
Car Charger Adapter NB Universa 90wl HUNTKEY CAR CHARGER
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 100 บาท