เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023528' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ribbon & Refill
พบสินค้า 14 รายการ
Cartridge Ribbon (Original)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030836' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-300
(Original)
-
123 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054595' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-310
(Original)
-
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030649' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-590
(Original)
-
360 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0031714' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-630
(Original)
-
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034579' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-2090
(Original)
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133516' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-2190
(Original)
-
495 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 55 บาท

Cartridge Ribbon (Compatible)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0000409' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-300 Max
(Compatible)
-
35 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062393' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-310 Max
(Compatible)
-
48 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017318' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-590 Max
(Compatible)
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066123' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-630 WhiteMax
(Compatible)
-
78 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 57 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0003083' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-2090 Max
(Compatible)
-
63 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 57 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091287' and sp.pic_type='s'
Cartridge Ribbon EPSON PLQ-20 WhiteMax
(Compatible)
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 50 บาท

Refill Ribbon (Compatible)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0000412' and sp.pic_type='s'
Refill Ribbon LQ-1170 Max
(Compatible)
-
20 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0003021' and sp.pic_type='s'
Refill Ribbon LQ-2090 Max
(Compatible)
-
30 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 30 บาท