เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025234' GROUP BY pri.code order by pri.Url Webcam
พบสินค้า 27 รายการ
Webcam (HD)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137423' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (B08Z)
ประกัน 1 ปี
234 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 56 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127268' and sp.pic_type='s'
WEBCAM NUBWO (NWC-560)
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140382' and sp.pic_type='s'
WEBCAM GENIUS FACECAM 1000X
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136176' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A18)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134378' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO (C200)
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094264' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C310)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123454' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C270)
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141487' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (LG-C505E)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138918' and sp.pic_type='s'
WEBCAM MICROSOFT L2 LIFECAM CINEMA
(H5D-00016)
ประกัน 3 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 275 บาท

Webcam (FULL HD)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118698' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A455)
ประกัน 1 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131080' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (HD629)
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141055' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A367)
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118700' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A229
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131330' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (HD868)
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139284' and sp.pic_type='s'
WEBCAM HIKVISION (DS-U02)
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132415' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO (C260)
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137422' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A881)
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142689' and sp.pic_type='s'
WEBCAM ASUS (C3)
ประกัน 2 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148612' and sp.pic_type='s'
WEBCAM WEBCAM ASUS ROG EYE S
ประกัน 2 ปี
2,425 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093060' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C922) PRO
ประกัน 1 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094265' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C930E)
ประกัน 3 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 1,250 บาท

Webcam (2K - 4K)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139248' and sp.pic_type='s'
WEBCAM SIGNO (WB400)
ประกัน 2 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151373' and sp.pic_type='s'
WEBCAM HAVIT (HV-HN21G)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138913' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A488)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141056' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A538)
ประกัน 1 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104214' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH BRIO 4K ULTRA HD
ประกัน 3 ปี
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
7,850 บาท
ประหยัด 1,720 บาท