เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025234' GROUP BY pri.code order by pri.Url Webcam
พบสินค้า 42 รายการ
WEBCAM (HD)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137423' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER B08Z
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136176' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A18
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127268' and sp.pic_type='s'
WEBCAM NUBWO NWC-560
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140382' and sp.pic_type='s'
WEBCAM GENIUS FACECAM 1000X
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134378' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO C200
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123454' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C270)
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141487' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (LG-C505E)
ประกัน 2 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138918' and sp.pic_type='s'
WEBCAM MICROSOFT L2 LIFECAM CINEMA
(H5D-00016)
ประกัน 3 ปี
1,815 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 285 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138919' and sp.pic_type='s'
WEBCAM MICROSOFT PL2 LIFECAM STUDIO
(Q2F-00017)
ประกัน 3 ปี
2,505 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 385 บาท

WEBCAM (FULL HD)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139287' and sp.pic_type='s'
WEBCAM EGA TYPE-W1
ประกัน 2 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139284' and sp.pic_type='s'
WEBCAM HIKVISION DS-U02
ประกัน 1 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139283' and sp.pic_type='s'
WEBCAM HIKVISION DS-UL2
ประกัน 1 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111435' and sp.pic_type='s'
WEBCAM NUBWO NWC-500
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144073' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD748
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131080' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD629
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131508' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD819
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118698' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A455
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141055' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A367
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
845 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141057' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A559
ประกัน 1 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131330' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD868
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133088' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A521
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137422' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A881
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136642' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LENOVO ESSENTIAL FHD 4XC1B34802
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132415' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO C260
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141476' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO C260AF
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 445 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094264' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C310)
ประกัน 2 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055180' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C615)
ประกัน 2 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093060' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C922)
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094265' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C930E)
ประกัน 3 ปี
3,235 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 755 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130955' and sp.pic_type='s'
WEBCAM AVERMEDIA PW313 LIVE STREAMER
ประกัน 2 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139605' and sp.pic_type='s'
WEBCAM ELGATO FACE CAM
ประกัน 1 ปี
6,430 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 860 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142043' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAZER KIYO X [RZ19-04170100-R3M1]
ประกัน 1 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111611' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAZER KIYO RIING LIGHT
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142042' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAZER KIYO PRO [RZ19-03640100-R3M1]
ประกัน 1 ปี
6,610 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142689' and sp.pic_type='s'
WEBCAM ASUS C3
ประกัน 1 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 255 บาท

WEBCAM (2K - 4K)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139282' and sp.pic_type='s'
WEBCAM HIKVISION DS-UL4
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139513' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD89 2K
ประกัน 1 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138913' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A488
ประกัน 1 ปี
1,715 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141056' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A538
ประกัน 1 ปี
2,035 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 455 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139248' and sp.pic_type='s'
WEBCAM SIGNO WB400
ประกัน 2 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 285 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141477' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO XW2K
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104214' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH BRIO 4K ULTRA HD
ประกัน 3 ปี
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 1,320 บาท