เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025234' GROUP BY pri.code order by pri.Url Webcam
พบสินค้า 26 รายการ
WEBCAM (HD)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137423' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (B08Z)
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136176' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A18)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140382' and sp.pic_type='s'
WEBCAM GENIUS FACECAM 1000X
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134378' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO (C200)
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123454' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C270)
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141487' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (LG-C505E)
ประกัน 2 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 160 บาท

WEBCAM (FULL HD)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111435' and sp.pic_type='s'
WEBCAM NUBWO (NWC-500)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131080' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (HD629)
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139284' and sp.pic_type='s'
WEBCAM HIKVISION (DS-U02)
ประกัน 1 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118698' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A455)
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141055' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A367)
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
845 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131330' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (HD868)
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133088' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A521)
ประกัน 1 ปี
885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137422' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A881)
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132415' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO (C260)
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141476' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO (C260AF)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093060' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C922)
ประกัน 1 ปี
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094265' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C930E)
ประกัน 3 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142042' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAZER KIYO PRO
ประกัน 1 ปี
6,610 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142689' and sp.pic_type='s'
WEBCAM ASUS (C3)
ประกัน 2 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 255 บาท

WEBCAM (2K - 4K)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139248' and sp.pic_type='s'
WEBCAM SIGNO (WB400)
ประกัน 2 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147283' and sp.pic_type='s'
WEBCAM FANTECH LUMINOUS (C30)
ประกัน 2 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141477' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO (XW2K)
ประกัน 2 ปี
785 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 505 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139282' and sp.pic_type='s'
WEBCAM HIKVISION (DS-UL4)
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138913' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A488)
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141056' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER (A538)
ประกัน 1 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 450 บาท