เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025562' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 88 รายการ
Flash Drive 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141791' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive HP (V150W) Blue
ประกัน 5 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119755' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive LEXAR (V40) Black
ประกัน 5 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058422' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085207' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Blue
ประกัน 5 ปี
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085208' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Green
ประกัน 5 ปี
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085209' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Pink
ประกัน 5 ปี
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073669' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) White
ประกัน 5 ปี
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท

Flash Drive 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121536' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive LEXAR (V40) Black
ประกัน 5 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072645' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH333) Black
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072646' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH333) White
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072643' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH334) Blue
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072644' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH334) Pink
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112142' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH335) Green
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106388' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH336) Black
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106390' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073666' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124614' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Pink
ประกัน 5 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124612' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Blue
ประกัน 5 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124613' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Green
ประกัน 5 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133075' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126249' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER GLIDE
(SDCZ600) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110773' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA
(SDCZ48) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119589' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA
(SDCZ48) USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111448' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133338' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144353' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON
(DTXM) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144490' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145114' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145113' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Green
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140468' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON
(DTKN) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
171 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 9 บาท

Flash Drive 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142912' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive HIKVISION
(M200R)
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142911' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive HIKVISION
(M200)
ประกัน 5 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141829' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive HP (V222W)
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074177' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH333) Black
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134265' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH333) White
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074175' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH334) Blue
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074176' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH334) Pink
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138146' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH335) Green
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120606' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH336) Black
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117049' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073667' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126253' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK CRUZER GLIDE
(SDCZ600) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133076' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
152 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111450' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
182 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133339' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144354' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DTXM) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144491' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145411' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Green
ประกัน 5 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140469' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DTKN) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148332' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DTCNY23) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท

Flash Drive 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136318' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
287 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146971' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive HIKVISION
(M200S) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133077' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111452' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111454' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA
(SDCZ48) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133341' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144355' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON
(DTXM) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144492' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
297 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 13 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146103' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA ECO
(SDCZ96) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140470' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON
(DTKN) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 30 บาท

Flash Drive 256GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138496' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133589' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146104' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK ULTRA ECO
(SDCZ96) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144493' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140471' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON
(DTKN) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138899' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144494' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147287' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK ULTRA ECO
(SDCZ96) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 60 บาท

Flash Drive Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129196' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-32G-G46) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
211 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129197' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-64G-G46) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
258 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134365' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-128G-G46) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133344' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DT70) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144981' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive KINGSTON
(DTMAX) Type-C
ประกัน 5 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 120 บาท

Dual USB Drive Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142072' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE
(SDDDC2-32G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130778' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-32G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119054' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE
(SDDDC2-64G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130779' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-064G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130780' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-128G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130781' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-256G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138902' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-512G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136855' and sp.pic_type='s'
1TB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-1TB00-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 140 บาท

Dual USB Drive Android / IOS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133801' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK IXPAND FLASH DRIVE FLIP
(SDIX90N-064G-GN6NN)
ประกัน 2 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139168' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK IXPAND FLASH DRIVE LUXE
(SDIX70N-64G-GN6NN)
ประกัน 2 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133802' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP
(SDIX90N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139170' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK IXPAND FLASH DRIVE GO
(SDIX60N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139169' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK IXPAND FLASH DRIVE LUXE
(SDIX70N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133803' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP
(SDIX90N-256G-GN6NN)
ประกัน 2 ปี
1,905 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139171' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK IXPAND FLASH DRIVE GO
(SDIX60N-256G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 100 บาท