เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025563' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 59 รายการ
Flash Drive 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073666' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Cruzer Blade
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124613' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Cruzer
(SDCZ50C) Green
ประกัน 5 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124612' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Cruzer
(SDCZ50C) Blue
ประกัน 5 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126249' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Cruzer Glide
(SDCZ600) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119589' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra
(SDCZ48) USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110773' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra
(SDCZ48) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119042' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra Flair
(SDCZ430) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111448' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra Flair
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
152 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133075' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152326' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ410) USB 3.2 Blue
ประกัน 5 ปี
123 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144490' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra Curve
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
123 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 6 บาท

Flash Drive 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073667' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085204' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Cruzer Glide
(SDCZ600) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110390' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ48) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152328' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ410) USB 3.2 Green
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144491' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Curve
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111450' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Flair
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133339' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Exodia
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144354' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Exodia M
(DTXM) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151874' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Exodia Onyx
(DTXON) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140469' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Kyson
(DTKN) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท

Flash Drive 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153536' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive HIKSEMI
(M200S) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136318' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Cruzer
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
259 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111454' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ultra
(SDCZ48) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111452' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ultra Flair
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144492' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ultra Curve
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
278 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152332' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ410) USB 3.2 Blue
ประกัน 5 ปี
278 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152333' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ410) USB 3.2 Purple
ประกัน 5 ปี
278 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144355' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Exodia M
(DTXM) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133341' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Exodia
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140470' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Kyson (DTKN) USB 3.2
(DTKN) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Flash Drive 256GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133589' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK Ultra Flair
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129205' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ430) USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
669 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152334' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK Ultra Shift
(SDCZ410) USB 3.2 Green
ประกัน 5 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144493' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK Ultra Curve
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144356' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Exodia M
(DTXM) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133342' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Exodia
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138899' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK Ultra Flair
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144494' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK Ultra Curve
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 55 บาท

Flash Drive Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133344' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DT70M) Type-C
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149526' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DT80M) Type-C
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144714' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Microduo
(DTDUO3CG3) Type-C
ประกัน 5 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133345' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON
(DT70M) Type-C
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149527' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON
(DT80M) Type-C
ประกัน 5 ปี
373 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144712' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON Data Traveler Microduo
(DTDUO3CG3) Type-C
ประกัน 5 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Dual USB Drive Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130778' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Luxe
(SDDDC4-032G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129197' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Go
(SDDDC3-064G-G46) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134983' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Go
(SDDDC3-064G-G46NB) Type-C Navy
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132385' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Go
(SDDDC3-064G-G46G) Type-C Pink
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134979' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Go
(SDDDC3-064G-G46PC) Type-C Pink
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130779' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Luxe
(SDDDC4-064G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134365' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Go
(SDDDC3-128G-G46) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130780' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ultra Dual Drive Luxe
(SDDDC4-128G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 20 บาท

Dual USB Drive Android / IOS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133801' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ixpand Flash Drive Flip
(SDIX90N-064G-GN6NN)
ประกัน 2 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139168' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK Ixpand Flash Drive Luxe
(SDIX70N-64G-GN6NN)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133802' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ixpand Flash Drive Flip
(SDIX90N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139170' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ixpand Flash Drive Go
(SDIX60N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139169' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK Ixpand Flash Drive Luxe
(SDIX70N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133803' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK Ixpand Flash Drive Flip
(SDIX90N-256G-GN6NN)
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 100 บาท