เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024275' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Supply
พบสินค้า 120 รายการ
SFX FOR MINI-ITX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036739' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY 450W DTECH PW053
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030660' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY 500W OKER
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท

400W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0011431' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 450W DTECH PW029
(B/P)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0014688' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 450W DTECH PW030
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0022346' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 480W OKER
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149959' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 520W TSUNAMI EXTREME+PRO
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0016125' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W DTECH PW032
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132276' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W NUBWO NPS-030
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144098' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W OKER EB-550W
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150127' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 580W TSUNAMI EXTREME+PRO
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033698' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 590W ITSONAS KINGKONG
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149963' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 620W TSUNAMI EXTREME+PRO
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033699' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 620W ITSONAS KINGKONG
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030658' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 650W OKER EB-650
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040476' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 650W DTECH PW036
ประกัน 1 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040394' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 750W OKER EB-750
ประกัน 1 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 65 บาท

400W.-750W.FULL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079833' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 500W DTECH PW007
ประกัน 3 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151078' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 500W COOLER MASTER Elite NEX N500 230V
(MPW-5001-ACBN-BEU)
ประกัน 3 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125711' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 550W ANTEC ATOM V550
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126299' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W AEROCOOL SUPERB
ประกัน 3 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079512' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W DTECH PW008
ประกัน 3 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150178' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 650W ANTEC ATOM V650
ประกัน 2 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150179' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 750W ANTEC ATOM V750
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 140 บาท

(80+WHITE)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129876' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W AEROCOOL UNITED
ประกัน 3 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148590' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 535W VIKINGS VK-535AW
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138840' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W ZALMAN MEGAMAX ZM500-TXII
ประกัน 3 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,360 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134433' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W AEROCOOL UNITED
ประกัน 3 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151077' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W COOLER MASTER Elite NEX W500 230V
(MPW-5001-ACBW-BEU)
ประกัน 3 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133544' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W COOLER MASTER ELITE V4 230V
(MPE-5001-ACABN)
ประกัน 3 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089523' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W SILVERSTONE ST50F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098150' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 550W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+WHITE)600W.-800W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140019' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W ZALMAN MEGAMAX ZM600-TXII
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146371' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W MSI MAG A600DN
ประกัน 3 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089590' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W SILVERSTONE ST60F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150161' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W COOLER MASTER ELITE NEX MWE 230V
(MPW-6001-ACBW)
ประกัน 3 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134115' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W COOLER MASTER ELITE V4 230V
(MPE-6001-ACABN)
ประกัน 3 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098149' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 650W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137665' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W ZALMAN MEGAMAX ZM700-TXII
ประกัน 3 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,710 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089594' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W SILVERSTONE ST70F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150162' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W COOLER MASTER ELITE NEX MWE 230V
(MPW-7001-ACBW)
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131048' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 750W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,970 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149172' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 800w. ZALMAN MEGAMAX ZM800-TXIIV2
ประกัน 3 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,970 บาท
ประหยัด 200 บาท

(80+BRONZE)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135743' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 450W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-4501-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129159' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,330 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144156' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W AULA FD01
ประกัน 5 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137504' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-5001-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039310' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144095' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W MSI MAG A550BN
ประกัน 5 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134771' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-5501-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131878' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W ANTEC ATOM B550
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133937' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W GIGABYTE P550B
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133701' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W COOLER MASTER MWE V2 FR
(MPE-5501-ACAAW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136324' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W CORSAIR CX550F RGB BLACK
ประกัน 5 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136325' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W CORSAIR CX550F RGB WHITE
ประกัน 5 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+BRONZE)600W.-700W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144157' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 600W AULA FD01
ประกัน 5 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129160' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 600W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121456' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W DTECH PW023A
ประกัน 3 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040821' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131630' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W GIGABYTE P650B
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131879' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ANTEC ATOM B650
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,770 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137663' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ZALMAN GIGAMAX ZM650-GVII
ประกัน 5 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141325' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W MSI MAG A650BN
ประกัน 5 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,870 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139246' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-6501-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137270' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W SILVERSTONE VIVA 650
ประกัน 5 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124042' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W THERMALTAKE SMART BX1
ประกัน 5 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135422' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W CORSAIR CV650
(CP-9020236-NA)
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135432' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ASUS TUF GAMING 650B
ประกัน 6 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129161' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 700W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135375' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 700W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-7001-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

(80+BRONZE)750W.-1650W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121454' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W DTECH PW022A
ประกัน 3 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129239' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W AEROCOOL LUX RGB
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039312' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137664' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W ZALMAN GIGAMAX ZM750-GVII
ประกัน 5 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134491' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W SILVERSTONE VIVA 750
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138752' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-7501-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,270 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124043' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W THERMALTAKE SMART BX1
ประกัน 5 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136744' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CV750
ประกัน 3 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,530 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125943' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W THERMALTAKE SMART BX1 RGB
ประกัน 5 ปี
2,505 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144097' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 1650W THERMALTAKE TTP 1650FNSAB
ประกัน 2 ปี
3,310 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 340 บาท

(80+SILVER)500W.-850W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132978' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ SILVER) 500W ITSONAS DARK FOREST 1U FLEX
(DF-FX500)
ประกัน 3 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,620 บาท
ประหยัด 300 บาท

(80+GOLD)550W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138253' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 600W COOLER MASTER G600
(MPW-6001-ACAAG)
ประกัน 5 ปี
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134503' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 650W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-6501-ACAAG)
ประกัน 5 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144158' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 650W AULA FD02
ประกัน 5 ปี
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,820 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137713' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 700W COOLER MASTER G700
(MPW-7001-ACAAG)
ประกัน 5 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147002' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W GIGABYTE AP750GM
ประกัน 10 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144159' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W AULA FD02
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,260 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136040' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W SILVERSTONE DA750
ประกัน 5 ปี
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141893' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W GIGABYTE UD750GM
ประกัน 5 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140830' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-7501-ACAAG)
ประกัน 5 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139608' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF
ประกัน 10 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150487' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W ASUS TUF GAMING 750G
ประกัน 10 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147085' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF3
ประกัน 10 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 550 บาท

(80+GOLD)800W.-1650W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134130' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W DTECH PW072A
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,320 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143252' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W GIGABYTE UD850GM
ประกัน 5 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134490' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W SILVERSTONE DA850
ประกัน 5 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136732' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W ANTEC NE850G
ประกัน 7 ปี
3,370 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136036' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF
ประกัน 10 ปี
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146241' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W CORSAIR RM850E
ประกัน 7 ปี
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148105' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W MSI MPG A850G PCIE5
ประกัน 10 ปี
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135598' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W ASUS ROG STRIX 850G
ประกัน 10 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150486' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W ASUS TUF GAMING 850G
ประกัน 10 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147086' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF3
ประกัน 10 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150485' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000w ASUS TUF GAMING 1000G
ประกัน 10 ปี
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138434' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W CORSAIR RM1000X BLACK
(CP-9020201-NA)
ประกัน 10 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149715' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W MSI MPG-A1000G PCIE5
ประกัน 10 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146956' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W THERMALTAKE GF3
ประกัน 10 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148381' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W CORSAIR RM1000X Shift
ประกัน 10 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148382' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1200W CORSAIR RM1200X Shift
ประกัน 10 ปี
8,440 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146602' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1350W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF3
ประกัน 10 ปี
8,650 บาท
รวม VAT แล้ว
9,450 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151475' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1300w. GIGABYTE UD1300GM PG5
ประกัน 10 ปี
9,310 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 580 บาท

(80+PLATINUM)750W.-1300W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139354' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 750W CORSAIR SF750 SFX
ประกัน 7 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150484' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 750W ASUS ROG-LOKI-750P
ประกัน 10 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150483' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 850W ASUS ROG LOKI 850P
ประกัน 10 ปี
8,170 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144759' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1050W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1
ประกัน 10 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
7,650 บาท
ประหยัด 760 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130540' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1050W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1 ARGB
ประกัน 10 ปี
7,670 บาท
รวม VAT แล้ว
8,470 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144765' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1
ประกัน 10 ปี
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138822' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W GIGABYTE AORUS P1200PM
ประกัน 10 ปี
10,640 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135933' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W ASUS ROG THOR 1200P
ประกัน 10 ปี
13,250 บาท
รวม VAT แล้ว
13,700 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147583' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1300W MSI MEG AI1300P PCIE5
ประกัน 10 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

(80+TITANIUM))1000W.-1600W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146460' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ TITANIUM) 1600W ASUS ROG THOR 1600T
ประกัน 10 ปี
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
24,990 บาท
ประหยัด 2,200 บาท