เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024275' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Supply
พบสินค้า 125 รายการ
SFX FOR MINI-ITX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036739' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY 450W DTECH PW053
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030660' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY 500W OKER
ประกัน 1 ปี
333 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135091' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER V750 SFX
(MPY-7501-SFHAGV)
ประกัน 10 ปี
3,960 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138199' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER V750 SFX WHITE
(MPY-7501-SFHAGV-WE)
ประกัน 10 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135092' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W COOLER MASTER V850 SFX
(MPY-8501-SFHAGV)
ประกัน 10 ปี
4,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138198' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W COOLER MASTER V850 SFX WHITE
(MPY-8501-SFHAGV-WE)
ประกัน 10 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139678' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 600W CORSAIR SF600 SFX
ประกัน 7 ปี
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139354' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 750W CORSAIR SF750 SFX
ประกัน 7 ปี
4,565 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 625 บาท

400W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0011431' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 450W DTECH PW029
(B/P)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0014688' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 450W DTECH PW030
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0022346' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 480W OKER
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0016125' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W DTECH PW032
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099512' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W NEOLUTION ETERNITY
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033698' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 590W ITSONAS KINGKONG
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033699' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 620W ITSONAS KINGKONG
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040397' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 620W TSUNAMI RED STORM
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030658' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 650W OKER EB-650
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040476' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 650W DTECH PW036
ประกัน 1 ปี
444 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 66 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099714' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 700W NEOLUTION GAMEMASTER
ประกัน 3 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040394' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 750W OKER EB-750
ประกัน 1 ปี
499 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 71 บาท

400W.-750W.FULL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079014' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 450W DTECH PW006
ประกัน 3 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079833' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 500W DTECH PW007
ประกัน 3 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125711' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 550W ANTEC ATOM V550
ประกัน 2 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126299' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W AEROCOOL SUPERB
ประกัน 3 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079512' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W DTECH PW008
ประกัน 3 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140244' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W COOLER MASTER ELITE V3 230V
(MPW-6001-ACABN1)
ประกัน 3 ปี
1,222 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 178 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132275' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 650W NUBWO NPS-020
ประกัน 3 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0032790' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 650W DTECH PW047
ประกัน 3 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132044' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 700W AEROCOOL SUPERB
ประกัน 3 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 105 บาท

(80+WHITE)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129876' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W AEROCOOL UNITED
ประกัน 3 ปี
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138840' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W ZALMAN MEGAMAX ZM500-TXII
ประกัน 3 ปี
1,222 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 128 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089523' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W SILVERSTONE ST50F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133544' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W COOLER MASTER ELITE V4 230V
(MPE-5001-ACABN)
ประกัน 3 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128303' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 550W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-5501-ACABW)
ประกัน 3 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098150' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 550W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+WHITE)600W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134115' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W COOLER MASTER ELITE V4 230V
(MPE-6001-ACABN)
ประกัน 3 ปี
1,525 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098149' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 650W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089594' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W SILVERSTONE ST70F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128742' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-7001-ACABW)
ประกัน 3 ปี
1,615 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105512' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W THERMALTAKE SMART RGB
ประกัน 5 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131048' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 750W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130549' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 750W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-7501-ACABW)
ประกัน 3 ปี
1,888 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 202 บาท

(80+BRONZE)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129612' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 450W CORSAIR CV450
ประกัน 3 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139113' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W BUBALUS RX-500AF
ประกัน 5 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129159' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144156' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W AULA FD01
ประกัน 5 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129238' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W AEROCOOL LUX RGB
ประกัน 3 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039310' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,122 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 168 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133937' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W GIGABYTE P550B
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134771' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-5501-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133701' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W COOLER MASTER MWE V2 FR
(MPE-5501-ACAAW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,615 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129613' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W CORSAIR CV550
(CP-9020210-NA)
ประกัน 3 ปี
1,555 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 235 บาท

(80+BRONZE)600W.-700W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129160' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 600W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,920 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144157' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 600W AULA FD01
ประกัน 5 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121456' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W DTECH PW023A
ประกัน 3 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131879' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ANTEC ATOM B650
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040821' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137663' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ZALMAN GIGAMAX ZM650-GVII
ประกัน 5 ปี
1,777 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 173 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131630' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W GIGABYTE P650B
ประกัน 3 ปี
1,715 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133702' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W COOLER MASTER MWE V2 FR
(MPE-6501-ACAAW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,930 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137270' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W SILVERSTONE VIVA 650
ประกัน 5 ปี
1,775 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141325' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W. MSI MAG A650BN
ประกัน 5 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135432' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ASUS TUF GAMING 650B
ประกัน 6 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124042' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W THERMALTAKE SMART BX1
ประกัน 5 ปี
1,865 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125942' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W THERMALTAKE SMART BX1 RGB
ประกัน 5 ปี
2,115 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135422' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W CORSAIR CV650
(CP-9020236-NA)
ประกัน 3 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129161' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 700W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 260 บาท

(80+BRONZE)750W.-850W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121454' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W DTECH PW022A
ประกัน 3 ปี
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134131' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W DTECH PW071A
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039312' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,795 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129239' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W AEROCOOL LUX RGB
ประกัน 3 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137664' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W ZALMAN GIGAMAX ZM750-GVII
ประกัน 5 ปี
1,999 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 191 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134491' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W SILVERSTONE VIVA 750
ประกัน 5 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134656' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W ASUS TUF GAMING 750B
ประกัน 6 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133703' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W COOLER MASTER MWE V2 FR
(MPE-7501-ACAAW-BEU)
ประกัน 5 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135744' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W COOLER MASTER MASTERWATT
(MPX-7501-AMAAB)
ประกัน 5 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124043' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W THERMALTAKE SMART BX1
ประกัน 5 ปี
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 285 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125943' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W THERMALTAKE SMART BX1 RGB
ประกัน 5 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136744' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CV750
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139112' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CX750M
(CP-9020222-NA)
ประกัน 5 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136328' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CX750F RGB BLACK
ประกัน 5 ปี
3,445 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 345 บาท

(80+SILVER)500W.-850W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132978' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ SILVER) 500W ITSONAS DARK FOREST 1U FLEX
(DF-FX500)
ประกัน 3 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 290 บาท

(80+GOLD)550W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144158' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 650W AULA FD02
ประกัน 5 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144159' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W AULA FD02
ประกัน 5 ปี
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142656' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W ANTEC ATOM G750
ประกัน 5 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136040' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W SILVERSTONE DA750
ประกัน 5 ปี
2,975 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141893' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W GIGABYTE UD750GM
ประกัน 5 ปี
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136671' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W MSI MPG A750GF
ประกัน 10 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140830' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-7501-ACAAG)
ประกัน 5 ปี
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113693' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-7501-AFAAG)
ประกัน 5 ปี
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139608' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF
ประกัน 10 ปี
3,095 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127948' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1
ประกัน 10 ปี
3,705 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 485 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140874' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1 SNOW
ประกัน 10 ปี
3,900 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138172' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W CORSAIR RM750
(CP-9020234-NA)
ประกัน 10 ปี
3,555 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 435 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138590' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W NZXT C750
ประกัน 10 ปี
3,888 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 402 บาท

(80+GOLD)800W.-1650W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134130' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W DTECH PW072A
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136732' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W ANTEC NE850G M
ประกัน 7 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143252' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W GIGABYTE UD850GM
ประกัน 5 ปี
3,455 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134490' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W SILVERSTONE DA850
ประกัน 5 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117374' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W COOLER MASTER VANGUARD V850
ประกัน 5 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137183' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-8501-AFAAG)
ประกัน 5 ปี
3,575 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 415 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140875' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1 SNOW
ประกัน 10 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134160' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF2 ARGB
ประกัน 10 ปี
4,560 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136672' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W MSI MPG A850GF
ประกัน 10 ปี
3,965 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138433' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W CORSAIR RM850 BLACK
(CP-9020235-NA)
ประกัน 10 ปี
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144096' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W CORSAIR RM850 WHITE
(CP-9020232-NA)
ประกัน 10 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135598' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W ASUS ROG STRIX 850G
ประกัน 10 ปี
4,635 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 655 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143254' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W GIGABYTE UD1000GM PG5
ประกัน 10 ปี
5,655 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 735 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144094' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W MSI MPG A1000G
ประกัน 10 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138434' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W CORSAIR RM1000X BLACK
(CP-9020201-NA)
ประกัน 10 ปี
5,570 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137082' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1050W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-A501-AFCAG)
ประกัน 10 ปี
5,555 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 735 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137081' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1250W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-C501-AFCAG)
ประกัน 10 ปี
5,999 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 791 บาท

(80+PLATINUM)750W.-1300W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091259' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 850W SILVERSTONE ST85F-PT
ประกัน 5 ปี
5,000 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131565' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1
ประกัน 10 ปี
4,870 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141945' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 850W COOLER MASTER V850
(MPZ-8501-AFBAPV-EU)
ประกัน 10 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135974' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1000W SILVERSTONE ST1000-PTS
ประกัน 5 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141853' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1000W ASUS ROG 1000P2
ประกัน 10 ปี
11,111 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,389 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102455' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1000W CORSAIR HX1000
ประกัน 10 ปี
7,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130540' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1050W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1 ARGB
ประกัน 10 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138822' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W GIGABYTE AORUS P1200W
ประกัน 10 ปี
10,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131633' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1 ARGB
ประกัน 10 ปี
8,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 1,190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102454' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W CORSAIR HX1200
ประกัน 10 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+TITANIUM)850W.-1600W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137316' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ TITANIUM) 1550W THERMALTAKE TOUGHPOWER TF1
ประกัน 10 ปี
13,000 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112418' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ TITANIUM) 1600W CORSAIR AX1600I
ประกัน 10 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ACCESSORIES POWER SUPPLY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139212' and sp.pic_type='s'
COLORED EXTENSION CABLE KIT COOLER MASTER RED/BLACK
ประกัน 3 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 155 บาท