เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024248' GROUP BY pri.code order by pri.Url Case
พบสินค้า 218 รายการ
ATX VIKINGS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143416' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS A3 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143417' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS B3 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143418' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS B5 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143419' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS B9 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 95 บาท

ATX CUBIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113192' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC AJAX
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113193' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC AJAX
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123597' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC ARMOR PLUS
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123598' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC ARMOR PLUS
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123599' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC ARMOR PLUS
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113190' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC DEERX
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113191' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC DEERX
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131984' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC HORNETS
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131982' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC HORNETS
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108340' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC RHINO
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108341' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC RHINO
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108342' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC RHINO
(BLACK/SILVER)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108344' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC SPECTRUM
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108343' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC SPECTRUM
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท

ATX TSUNAMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093011' and sp.pic_type='s'
ATX CASE TSUNAMI CA-X7 (BLACK/BLUE)
ประกัน 1 ปี
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130600' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G16 ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130601' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G16 DUAL RING PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135369' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-4 KK ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128610' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G15 ABLAZE TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128609' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G15 DUAL RING PLUS TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119760' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G7
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123981' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G8
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144434' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G18 ABLAZE RGB
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124636' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G10 PHANTOM
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124638' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G10 DUAL RING PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124639' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G10 DUAL RING PLUS
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124637' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G10 PHANTOM
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145902' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PREDATOR 5902-K 1264*2
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145901' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PREDATOR 5911-K 1264*1
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145900' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G19 1264*3
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144435' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE K1-K ARGB
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144436' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE K2-K ABLAZE ARGB
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134555' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 205-2 ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127848' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G11 PHANTOM
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127846' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G11 DUAL RING PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137524' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI HUNTER EAGLE EYES 210-1
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133447' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-1 LIQUID COMBO ABLAZE
(PINK)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133446' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-1 LIQUID COMBO ABLAZE
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131767' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-2 K LIQUID COMBO ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135368' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-3 KK LIQUID COMBO TRIP RING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,685 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131023' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR GOLIATH TG KK
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131024' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR GOLIATH TG WW
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131025' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR GOLIATH TG
(PINK)
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138825' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE 211G-K LIQUID COMBO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136361' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR CASTLE ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132171' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BEAST 1262*3
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132170' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BEAST 1262*3
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147874' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR VISION IV WW 1264*4
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136363' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BUMBLEBEE ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136364' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BUMBLEBEE ARGB
(YELLOW)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144432' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PREDATOR 5902-K LIQUID COMBO 1264*2
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144433' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PREDATOR 5911-K LIQUID COMBO 1264*1
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134550' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR VISION II
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134552' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR VISION II
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129555' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR TITAN
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129554' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR TITAN
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 450 บาท

ATX ITSONAS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132974' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS CARBON (BLACK)
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132973' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS LIGHTNING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121075' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS SPIRIT HALO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121076' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS SPIRIT DELIGHT
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121073' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS SPIRIT RING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127186' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS FORCE CRYSTAL ACRYLIC
(BLACK/BLUE)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127187' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS FORCE CRYSTAL ACRYLIC
(BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121072' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS VIGOR RAINBOW
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121071' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS VIGOR SPARKLE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129233' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS INPOWER RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142385' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS BASILISK TG
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142386' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CENTUAR TG
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142384' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CHIMERA TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142387' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CHIMERA TG
(BLACK/WHITE)
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118655' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS GALAXY RAINBOW
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118656' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS GALAXY SPARKLE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133513' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS SUPREME BRIGHT LED
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125592' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS DIAMOND BRIGHT
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133706' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS DRAGO DUAL ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128378' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS SKYLINE RGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137188' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS VIKING WARRIOR ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126544' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS TOWER RGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128377' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS TOWER RGB TG
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146027' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS BASTION ARGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139328' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS SPACE TG ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137189' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS GAIA DUAL ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137190' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS NYX DUAL ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131168' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS HYBRID RGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139326' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS VAMPIRE TG ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139325' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS VAMPIRE TG ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145576' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS HERMES TG ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145577' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS HERMES TG ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145578' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS RAPIER TG ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145579' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS RAPIER TG ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126132' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS AURORA SHINE RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137193' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CODEX ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146028' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS JUPITER ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143978' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS ARTEMIS TEMPERED GLASS ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143979' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS ARTEMIS TEMPERED GLASS ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133511' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS EMPIRE ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137191' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS STARRY ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137192' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS STARRY ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 150 บาท

ATX NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130211' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NUBWO NPC-323 GARRICK
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ATX AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143557' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AULA FZ003
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท

ATX COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148520' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER ELITE 500 TG With ODD
(E500-KG5N-S00)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136234' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MB600L V2 STEEL With ODD
(BLACK,MB600L2-KN5N-S00)
ประกัน 2 ปี
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148036' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER CMP320 ARGB
(BLACK,CP320-KGNN-S00)
ประกัน 2 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147522' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER CMP520 ARGB
(BLACK,CMP520-KGNN-S00)
ประกัน 2 ปี
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141752' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER BOX500
(BLACK,MB500-KGNN-S00)
ประกัน 2 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111379' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MB500 RGB
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147524' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX 520 MESH WHITE [MB520-WGNN-S00]
ประกัน 2 ปี
3,225 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147525' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX 520 MESH BLACK [MB520-KGNN-S01]
ประกัน 2 ปี
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147526' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX 520 MESH WHITE [MB520-WGNN-S01]
ประกัน 2 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 270 บาท

ATX AEROCOOL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125266' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL CS-1103
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145503' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL BLADE-G-V1
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137015' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL QUANTUM MESH RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136367' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL WAVE G
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140078' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL FALCON-G-V1
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 180 บาท

ATX ANTEC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147917' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC NX360 ELITE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147681' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC DF700
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 300 บาท

ATX ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133773' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT301
ประกัน 2 ปี
2,345 บาท
รวม VAT แล้ว
2,530 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148153' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT502 TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148152' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT502 TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 600 บาท

ATX CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104583' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR SPEC-01 RED-LED
(CC-9011050-WW)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133818' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 4000D TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133819' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 4000D TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133816' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 4000D AIRFLOW TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133817' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 4000D AIRFLOW TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133814' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR ICUE 4000X RGB TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133815' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR ICUE 4000X RGB TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135613' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 5000D TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136618' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 5000D TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135615' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 5000D AIRFLOW TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136620' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR ICUE 5000X RGB TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137928' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR ICUE 7000X RGB TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
11,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ATX MONTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135677' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X2 MESH
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135678' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X2 MESH
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139303' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X3 MESH
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139304' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X3 MESH
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139306' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X3 GLASS
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144378' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 LITE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,655 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144379' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 LITE
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,765 บาท
รวม VAT แล้ว
1,920 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146825' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH SKY ONE LITE
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,165 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143151' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 PREMIUM
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143152' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 PREMIUM
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,435 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 255 บาท

ATX MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144241' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MSI MPG GUNGNIR 110R EVA ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 510 บาท

ATX NZXT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129309' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510 (BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148299' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H5 FLOW
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148300' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H5 FLOW
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140353' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510I
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148304' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H7 FLOW
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148302' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H5 ELITE
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,620 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 530 บาท

ATX THERMALTAKE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116317' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE VERSA J21 TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129791' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE V250 TG ARGB
(CA-1Q5-00M1WN-00)
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127406' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE H200 TG RGB
(SNOW,CA-1M3-00M6WN-00)
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143773' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE V350 TG ARGB AIR
(SNOW,CA-1S3-00M6WN-03)
ประกัน 1 ปี
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138107' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 500 TG ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138108' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 500 TG ARGB
(SNOW)
ประกัน 2 ปี
4,420 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139086' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE CORE P6 TG
(BLACK,CA-1V2-00M1WN-00)
ประกัน 2 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148429' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE CERES 500 TG ARGB MID TOWER
(BLACK, CA-1X5-00M1WN-00)
ประกัน 2 ปี
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148428' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE CERES 500 TG ARGB MID TOWER
(SNOW, CA-1X5-00M6WN-00)
ประกัน 2 ปี
5,220 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 570 บาท

ATX GALAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143294' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) GALAX REVOLUTION-01
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 180 บาท

ATX ZALMAN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147919' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ZALMAN I3 NEO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137657' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ZALMAN N5 TF
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 100 บาท

ATX OTHERS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144376' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) SILVERSTONE FARA R1 PRO V.2 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 180 บาท

MINI-ITX CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144496' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-F 1264*3
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143833' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-F 1264*3
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143834' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-5 KK
(Liquid Combo) 1264*3
ประกัน 2 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134703' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) THERMALTAKE THE TOWER 100
(BLACK,CA-1R3-00S1WN-00)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134706' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) COOLER MASTER NR200P
(BLACK,MCB-NR200P-KGNN-S00)
ประกัน 2 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139215' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) COOLER MASTER NR200P
(PINK ,MCB-NR200P-QCNN-S00)
ประกัน 2 ปี
3,055 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134704' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) THERMALTAKE THE TOWER 100
(SNOW,CA-1R3-00S6WN-00)
ประกัน 2 ปี
2,880 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138106' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) THERMALTAKE THE TOWER 100
(TURQUOISE)
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141683' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) THERMALTAKE THE TOWER 100
(METALLIC GOLD)
ประกัน 2 ปี
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 330 บาท

mATX CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141178' and sp.pic_type='s'
mATX (NP) VIKINGS 1702 (BLACK)
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141179' and sp.pic_type='s'
mATX (NP) VIKINGS 1708R (BLACK)
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141180' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) VIKINGS 1709
(BLUE)
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141181' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) VIKINGS 1710R
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136780' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) CUBIC RAVEN
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136779' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) CUBIC BOOMERANG RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136778' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) CUBIC CYBER RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133705' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) ITSONAS EXACT DUAL ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137194' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) ITSONAS DEMETER ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137195' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) ITSONAS DEMETER ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143831' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-A 1264*3
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143832' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-A 1264*3
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144437' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BOMB-K ABLAZE RGB
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131027' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR HAGRID TG KK
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131026' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR HAGRID TG WW
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139243' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR MECHA KK
(BLACK,ABLAZE ARGB FAN*2)
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139244' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR MECHA WW
(WHITE,ABLAZE ARGB FAN*2)
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148638' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI MIRAGE 1000 KK 1264*4 GAMING CASE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,880 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148639' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI MIRAGE 1000 WW 1264*4 GAMING CASE
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,880 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133350' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) NUBWO NPC-326 BRENER
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133352' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) NUBWO NPC-326 BRENER
(PINK)
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114212' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX LITE 3
(BLACK,MCW-L3B2-KN5N)
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117101' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER E300L
(BLACK/SILVER)
ประกัน 2 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144787' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER SILENCIO S400 SAKURA EDITION
ประกัน 2 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132112' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE S100 TG
(BLACK,CA-1Q9-00S1WN-00)
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132113' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE S100 TG
(SNOW,CA-1Q9-00S6WN-00)
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144753' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 170 TG ARGB
(BLACK,CA-1S4-00S1WN-00)
ประกัน 2 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144754' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 170 TG ARGB
(SNOW,CA-1S4-00S6WN-00)
ประกัน 2 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 220 บาท

E-ATX CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148459' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE COOLER MASTER COSMOS C700M
(MCC-C700M-KHNN-SL1)
ประกัน 2 ปี
53,650 บาท
รวม VAT แล้ว
59,900 บาท
ประหยัด 6,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128375' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) TSUNAMI 1262 PROTECTOR VISION GAMING
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,715 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128215' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) TSUNAMI 1262 PROTECTOR VISION GAMING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,715 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127331' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) TSUNAMI 3727 PROTECTOR GAMING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140146' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT501
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143382' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT501
(GREY)
ประกัน 2 ปี
4,200 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145562' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS ROG STRIX HELIOS
(GX601) EVA EDITION
ประกัน 2 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143770' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) THERMALTAKE VERSA T26 ARGB
(CA-1W1-00M1WN-01)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145799' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) THERMALTAKE VIEW 300 MX BLACK
(CA-1P6-00M1WN-00)
ประกัน 2 ปี
4,495 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 495 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132586' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) THERMALTAKE CORE P8 TG BLACK
(CA-1Q2-00M1WN-00)
ประกัน 1 ปี
7,140 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143649' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS ROG STRIX HELIOS GX601
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
9,350 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143648' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS ROG STRIX HELIOS GX601
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
9,250 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,250 บาท

ACCESSORIES CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129172' and sp.pic_type='s'
TSUNAMI RROTECTOR SERIES ARGB FAN REMOTE & HUB KIT
-
209 บาท
รวม VAT แล้ว
249 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145358' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG HERCULX GRAPHICS CARD HOLDER
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146482' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG STRIX GRAPHICS CARD HOLDER
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147635' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG WINGWALL GRAPHICS CARD HOLDER
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 400 บาท