เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024007' GROUP BY pri.code order by pri.Url Server
พบสินค้า 7 รายการ
Server
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146508' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR530
(7X08SQF600)
3-3-3
86,590 บาท
รวม VAT แล้ว
88,900 บาท
ประหยัด 2,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147290' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR530
(7X08SQF400)
3-3-3
87,590 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 2,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147291' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST550
(7X10SEGX00)
3-3-3
102,590 บาท
รวม VAT แล้ว
104,900 บาท
ประหยัด 2,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147289' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR550
(7X04T93600)
3-3-3
90,590 บาท
รวม VAT แล้ว
92,900 บาท
ประหยัด 2,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133534' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST50
(7Y48S0R400)
3-3-3
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129630' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge T40
(SNST401)
3-3-3
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145057' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge T150
(SNST1505)
3-3-3
71,890 บาท
รวม VAT แล้ว
73,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท