เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024007' GROUP BY pri.code order by pri.Url Server
พบสินค้า 24 รายการ
Server
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150546' and sp.pic_type='s'
Server HPE ProLiant Micro Gen10 Plus V2
(P54649-371)
3-3-3
41,590 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147289' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR550
(7X04T93600)
3-3-3
96,490 บาท
รวม VAT แล้ว
108,500 บาท
ประหยัด 12,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151380' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR550
(7X04T93900)
3-3-3
99,190 บาท
รวม VAT แล้ว
108,700 บาท
ประหยัด 9,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150551' and sp.pic_type='s'
Server HPE ProLiant DL380 Gen 10
(P24842-B21)
3-3-3
124,890 บาท
รวม VAT แล้ว
133,900 บาท
ประหยัด 9,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151382' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR550
(7X04T93700)
3-3-3
213,490 บาท
รวม VAT แล้ว
235,600 บาท
ประหยัด 22,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150545' and sp.pic_type='s'
Server HPE ProLiant DL160 Gen 10
(P35515-B21)
3-3-3
71,890 บาท
รวม VAT แล้ว
76,900 บาท
ประหยัด 5,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150549' and sp.pic_type='s'
Server HPE ProLiant DL160 Gen 10
(P35516-B21)
3-3-3
72,990 บาท
รวม VAT แล้ว
77,900 บาท
ประหยัด 4,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151388' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge R650
(NSR65011)
3-3-3
101,390 บาท
รวม VAT แล้ว
109,900 บาท
ประหยัด 8,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150550' and sp.pic_type='s'
Server HPE ProLiant DL360 Gen 10
(P23579-B21)
3-3-3
129,390 บาท
รวม VAT แล้ว
138,900 บาท
ประหยัด 9,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150825' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge R450
(SNSR45011)
3-3-3
129,390 บาท
รวม VAT แล้ว
143,900 บาท
ประหยัด 14,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150829' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge R450
(SNSR45017)
3-3-3
125,990 บาท
รวม VAT แล้ว
147,900 บาท
ประหยัด 21,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150828' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge R450
(SNSR45016)
3-3-3
181,190 บาท
รวม VAT แล้ว
207,900 บาท
ประหยัด 26,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151384' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR530
(7X08SQA600)
3-3-3
202,790 บาท
รวม VAT แล้ว
232,300 บาท
ประหยัด 29,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151387' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think SR530
(7X08SQF500)
3-3-3
208,190 บาท
รวม VAT แล้ว
236,900 บาท
ประหยัด 28,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148824' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge R450
(SNSR45015)
3-3-3
223,490 บาท
รวม VAT แล้ว
238,900 บาท
ประหยัด 15,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133534' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST50
(7Y48S0R400)
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150827' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST50V2
(7D8JS01C00)
3-3-3
36,390 บาท
รวม VAT แล้ว
38,400 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150548' and sp.pic_type='s'
Server HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus
(P44719-371)
3-3-3
51,990 บาท
รวม VAT แล้ว
54,900 บาท
ประหยัด 2,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145057' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge T150
(SNST1505)
3-3-3
67,890 บาท
รวม VAT แล้ว
70,900 บาท
ประหยัด 3,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151391' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge T440
(SNST440E)
3-3-3
82,390 บาท
รวม VAT แล้ว
90,900 บาท
ประหยัด 8,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143211' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge T440
(SNST440C)
3-3-3
91,390 บาท
รวม VAT แล้ว
97,900 บาท
ประหยัด 6,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147291' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST550
(7X10SEGX00)
3-3-3
99,690 บาท
รวม VAT แล้ว
107,700 บาท
ประหยัด 8,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151386' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST550
(7X10SEGV00)
3-3-3
213,490 บาท
รวม VAT แล้ว
239,600 บาท
ประหยัด 26,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151385' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST550
(7X10SEGW00)
3-3-3
211,390 บาท
รวม VAT แล้ว
240,600 บาท
ประหยัด 29,210 บาท