เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023046' GROUP BY pri.code order by pri.Url Access Control
พบสินค้า 16 รายการ
Access control
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143908' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.Exit Switch Stainless ZK#K2S By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129605' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.Electromagnetic Lock ZK#LM2805
(LED) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137296' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.Electric Bolt Lock ZK#LB-35 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129606' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.Digital Door Lock ZK#DL30B By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096550' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#LX40
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127501' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#LX50
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126266' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#9500
ประกัน 2 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136398' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#MB460
ประกัน 2 ปี
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096553' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#UA200
ประกัน 2 ปี
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136399' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#MB460-ADMS
ประกัน 2 ปี
4,660 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 490 บาท

Keycard Product
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066654' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.ID Card เหรียญ WATASHI#WKI003
-
18 บาท
รวม VAT แล้ว
22 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039498' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรบาง WATASHI#WKI001A (100Pcs)
-
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039422' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรหนา WATASHI#WKI002
-
16 บาท
รวม VAT แล้ว
19 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039499' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรหนา WATASHI#WKI002A (100Pcs)
-
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129608' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรบาง ZK#TK4100
-
7 บาท
รวม VAT แล้ว
10 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0027941' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.Remote Control For Electric Lock WATASHI#WKC033
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท