เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023045' GROUP BY pri.code order by pri.Url Access Control
พบสินค้า 6 รายการ
Keycard Product
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039422' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรหนา WATASHI#WKI002
-
18 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039499' and sp.pic_type='s'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรหนา WATASHI#WKI002A (100Pcs)
-
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 145 บาท

Finger Scan
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096550' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#LX40
ประกัน 2 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,735 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126266' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#9500
ประกัน 2 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124166' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#SF400-ID
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096555' and sp.pic_type='s'
Finger Scan ZK#SF400
ประกัน 2 ปี
4,515 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 1,175 บาท