เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024267' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 44 รายการ
USB HUB V2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0019559' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 ปลั๊กไฟ (คละสี)
ประกัน 6 เดือน
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047452' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H409
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122570' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H408
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054210' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H365
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141577' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 SIGNO HB157BLK
(White)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141576' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 SIGNO HB157BLK
(Blacl)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141019' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 ONTEN OTN5210
(Black)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114630' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 NUBWO NH49
(White)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114631' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 NUBWO NH49
(Black)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109011' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 MAGIC TECH MT72 Extension 5M.
(Black)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134067' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 VENTION VAS-J43-B050
(Black)
ประกัน 5 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143708' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 TARGUS TGS-ACH214AP
(Black)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท

USB HUB V3.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118653' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(White)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118652' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(Black)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118654' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT310
(Black)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145653' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 OKER H341
(Black)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148440' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 GLINK GL035
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137355' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ORICO TWU3-4A
(Black)
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114431' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ORICO W5PU3
(Black)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121029' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN8102B
(Black)
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142908' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 UGREEN 10915
(Black)
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151333' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 VENTION CK0HB
(Black)
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085068' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TP-LINK UH400
(Black)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143709' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TARGUS TGS-ACH154AP
(Black)
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148017' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.1 NUBWO NH-85
(Black)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122533' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 ORICO F7U-U3
(Clear)
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093593' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 TP-LINK UH700
(Black)
ประกัน 2 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 125 บาท

USB HUB Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146025' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 OKER H347 Type-C
(Gray)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139117' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT01 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145388' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 SIGNO HB-302 Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142910' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 UGREEN 10916 Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134960' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-HUB2C Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148466' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 OKER H348 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท

USB HUB With Card Reader
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146403' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(Black )
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146404' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(Green)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146402' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(White)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100014' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO NCR-100
(Black)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100015' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO NCR-100
(White)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137865' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-18
(Black)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137864' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-42
(Black/White)
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109013' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-02
(White)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109012' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-20
(White)
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท


USB HUB With Adapter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151332' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 VENTION CHNBB
(Black)
ประกัน 5 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109014' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 + USB Charger 1P MAGIC TECH MT-26
(Black)
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท