เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024267' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 47 รายการ
USB HUB V2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0019559' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 ปลั๊กไฟ (คละสี)
ประกัน 6 เดือน
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047452' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H409
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122570' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H408
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054210' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H365
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141577' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 SIGNO HB157BLK
(White)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141576' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 SIGNO HB157BLK
(Blacl)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141019' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 ONTEN OTN5210
(Black)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114631' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 NUBWO NH49
(Black)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114630' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 NUBWO NH49
(White)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113630' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 ORICO W5P-U2
(Black)
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109011' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 MAGIC TECH MT72 Extension 5M.
(Black)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137359' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v2.0 ORICO H727RK-U2
(Black)
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 155 บาท

USB HUB V3.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118653' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(White)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118652' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(Black)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145653' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 OKER H341
(Black)
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118654' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT310
(Black)
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121029' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN8102B
(Black)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148440' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 GLINK GL035
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145387' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 SIGNO HB301
(Black)
ประกัน 2 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137355' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ORICO TWU3-4A
(Black)
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114431' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ORICO W5PU3
(Black)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085068' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TP-LINK UH400
(Black)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148018' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.1 NUBWO NH-85
(White)
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135418' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN8108
(Black)
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122533' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 ORICO F7U-U3
(Clear)
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103169' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v.3.0 ORICO H7013-U3
(Black)
ประกัน 2 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093593' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 TP-LINK UH700
(Black)
ประกัน 2 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

USB HUB Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146026' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 OKER H347 Type-C
(Silver)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146025' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 OKER H347 Type-C
(Gray)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139119' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT-09 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139117' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT-01 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139636' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN9102B Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145388' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 SIGNO HB-302 Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123473' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ORICO TC4U-U3 Type-C
(Silver)
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143710' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TARGUS TGS-ACH228AP Type-C
(Silver)
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148466' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 OKER H448 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท


USB HUB With Card Reader
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146403' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(Black )
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146404' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(Green)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146402' and sp.pic_type='s'
5 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(White)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100015' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO NCR-100
(White)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137865' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-18
(Black)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137864' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-42
(Black/White)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109013' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-02
(White)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109012' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-20
(White)
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท

USB HUB With LAN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137866' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN MAGIC TECH MT-27
(Black)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148020' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN GLINK GL-034
(Black)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท

USB HUB With SOUND
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139118' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + SOUND MAGIC TECH MT-37
(Black)
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท