เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013606' GROUP BY pri.code order by pri.Url All-in-One PC
พบสินค้า 60 รายการ
All-in-One PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139331' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G1T23Mi/T004
3-3-3
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136067' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G1T23Mi/T001
3-3-3
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142160' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G0T23Mi/T006
3-3-3
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142157' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1600-6008G0T23Mi/T001
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139332' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A318G0T23Mi/T005
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140476' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T00A
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138866' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T009
3-3-3
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142158' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1118G0T23Mi/T00F
3-3-3
20,290 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140320' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1134G1T23Mi/T00D
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142159' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1138G0T23Mi/T00P
3-3-3
23,990 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136725' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1651-1134G1T23Mi/T001
3-3-3
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136588' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1651-1138G0T23MGi/T001
3-3-3
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138589' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C27-1655-1138G0T27MGi/T001
3-3-3
26,690 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,210 บาท

All-in-One PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141250' and sp.pic_type='s'
AIO Asus V222GAK-BA012W
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140777' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M3200WUAK-BA008WS
3-3-3
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139579' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M241DAK-BA284T
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143681' and sp.pic_type='s'
AIO Asus V241EAK-BA008WS
3-3-3
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143682' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M3400WYAK-BA001WS
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141046' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M5401WUAK-WA019WS
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143680' and sp.pic_type='s'
AIO Asus A5402WHAK-BA013WS
3-3-3
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142056' and sp.pic_type='s'
AIO Asus A5402WHAT-BA003W
3-3-3
31,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

All-in-One PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141434' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo V50a-22IMB (11FRA012TA)
3-3-3
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143362' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6
(F0G6007TTA)
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132914' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo ThinkCentre V50a-22IMB
(11FN006WTA)
3-3-3
16,790 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142015' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo V50a-22IMB (11FNA0BRTA)
3-3-3
17,790 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141435' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo V30a-22IIL (11LCA01FTA)
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140997' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX003FTA)
3-3-3
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143582' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX008ATA)
3-3-3
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142014' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX004KTA)
3-3-3
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141329' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000M6TA)
3-3-3
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144121' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX008BTA)
3-3-3
20,190 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141326' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000META)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141328' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX003ETA)
3-3-3
20,690 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142642' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo ThinkCentre V50a-24IMB
(11FJA0BFTA)
3-3-3
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141330' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6
(F0G100ETTA)
3-3-3
21,790 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143363' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000LRTA)
3-3-3
26,190 บาท
รวม VAT แล้ว
27,490 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143917' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000N3TA)
3-3-3
29,990 บาท
รวม VAT แล้ว
31,490 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

All-in-One PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139635' and sp.pic_type='s'
AIO MSI PRO AP241 11M-043TH
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139634' and sp.pic_type='s'
AIO MSI PRO AP241 11M-041TH
ประกัน 3 ปี
20,760 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137738' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241P 11M-245TH
ประกัน 3 ปี
23,500 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139334' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241 11M-216TH
ประกัน 3 ปี
24,850 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138224' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM271P 11M-003TH
ประกัน 3 ปี
25,450 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท

All-in-One PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141235' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Optiplex 3280-SNS328A004
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141236' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Optiplex 3280-SNS328A005
3-3-3
27,290 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134789' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266155100THHS
3-3-3
21,590 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142829' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5415-W266313505ATH
3-3-3
22,290 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142830' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5415-W266313602ATH
3-3-3
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143503' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5410-W266311500TH
3-3-3
27,690 บาท
รวม VAT แล้ว
28,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143504' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5410-W266311256TH
3-3-3
33,890 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท

All-in-One PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136452' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0039d (4C9F4PA#AKL)
3-3-3
13,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136456' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1026d (4C9F8PA#AKL)
3-3-3
17,090 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136455' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1025d (4C9F7PA#AKL)
3-3-3
17,590 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136448' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0035d (4C9F0PA#AKL)
3-3-3
20,890 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136453' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1023d (4C9F5PA#AKL)
3-3-3
21,790 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136467' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-dp0003d (4C9H4PA#AKL)
3-3-3
18,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136464' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1038d (4C9Q8PA#AKL)
3-3-3
18,590 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136460' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0015d (4C9P5PA#AKL)
3-3-3
19,590 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136463' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1037d (4C9Q7PA#AKL)
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136454' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1024d (4C9F6PA#AKL)
3-3-3
19,490 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136465' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-dp0001d (4C9H2PA#AKL)
3-3-3
20,790 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท