เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025002' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smartphone
พบสินค้า 201 รายการ
Smartphone SAMSUNG
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147014' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04 (3+32,A045FZGD) Green
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 309 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147013' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04 (3+32,A045FZKD) Black
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 309 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146984' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04S (4+64,A047FZGG) Green
ประกัน 1 ปี
4,285 บาท
รวม VAT แล้ว
4,699 บาท
ประหยัด 414 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146985' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04S (4+64,A047FZKG) Black
ประกัน 1 ปี
4,285 บาท
รวม VAT แล้ว
4,699 บาท
ประหยัด 414 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150353' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A14 LTE (6+128,A145FZSV) Silver
ประกัน 1 ปี
5,455 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 544 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150351' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A14 LTE (6+128,A145FZKV) Black
ประกัน 1 ปี
5,455 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 544 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149465' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A14 5G (6+128,A146PZSG) Silver
ประกัน 1 ปี
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
6,699 บาท
ประหยัด 569 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149466' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A14 5G (6+128,A146PZKG) Black
ประกัน 1 ปี
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
6,699 บาท
ประหยัด 569 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150894' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A24 LTE (6+128,A245FZSV) Silver
ประกัน 1 ปี
7,270 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 729 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150893' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A24 LTE (6+128,A245FZKV) Black
ประกัน 1 ปี
7,270 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 729 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148246' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A23 5G (8+128,A236ELSY) Silver
ประกัน 1 ปี
9,080 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 919 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146989' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A23 5G (8+128,A236ELBY) Blue
ประกัน 1 ปี
9,080 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 919 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146990' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A23 5G (8+128,A236EZKY) Black
ประกัน 1 ปี
9,080 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 919 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149853' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A34 5G (8+128,A346ELVC) Awesome Violet
ประกัน 1 ปี
10,960 บาท
รวม VAT แล้ว
11,999 บาท
ประหยัด 1,039 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149852' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A34 5G (8+128,A346EZSC) Awesome Silver
ประกัน 1 ปี
10,960 บาท
รวม VAT แล้ว
11,999 บาท
ประหยัด 1,039 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149854' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A34 5G (8+128,A346EZKC) Awesome Graphite
ประกัน 1 ปี
10,960 บาท
รวม VAT แล้ว
11,999 บาท
ประหยัด 1,039 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149856' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A54 5G (8+128,A546ELGC) Awesome Lime
ประกัน 1 ปี
12,740 บาท
รวม VAT แล้ว
13,999 บาท
ประหยัด 1,259 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149857' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A54 5G (8+128,A546ELVC) Awesome Violet
ประกัน 1 ปี
12,740 บาท
รวม VAT แล้ว
13,999 บาท
ประหยัด 1,259 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149855' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A54 5G (8+128,A546EZKC) Awesome Graphite
ประกัน 1 ปี
12,740 บาท
รวม VAT แล้ว
13,999 บาท
ประหยัด 1,259 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150823' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A54 5G (8+256,A546ELGD) Awesome Lime
ประกัน 1 ปี
13,640 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 1,359 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150824' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A54 5G (8+256,A546ELVD) Awesome Violet
ประกัน 1 ปี
13,640 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 1,359 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150822' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A54 5G (8+256,A546EZKD) Awesome Graphite
ประกัน 1 ปี
13,640 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 1,359 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150930' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S21 FE 5G (8+128,G990ELVI) Lavender
ประกัน 1 ปี
14,620 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 1,370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150929' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S21 FE 5G (8+128,G990ELGI) Olive
ประกัน 1 ปี
14,620 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 1,370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150927' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S21 FE 5G (8+128,G990EZAI) Graphite
ประกัน 1 ปี
14,620 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 1,370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150926' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S21 FE 5G (8+256,G990ELVG) Lavender
ประกัน 1 ปี
16,440 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150925' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S21 FE 5G (8+256,G990ELGGI) Olive
ประกัน 1 ปี
16,440 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150923' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S21 FE 5G (8+256,G990EZAG) Graphite
ประกัน 1 ปี
16,440 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149233' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 5G (8+128,S911BLIB) Light Pink
(Lavender)
ประกัน 1 ปี
28,500 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149234' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 5G (8+256,S911BZEC) Cream
ประกัน 1 ปี
31,500 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149235' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 5G (8+256,S911BZKC) Black
ประกัน 1 ปี
31,500 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149249' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23+ 5G (8+256,S916BLIB) Light Pink
(Lavender)
ประกัน 1 ปี
35,500 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149250' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23+ 5G (8+512,S916BZEC) Cream
ประกัน 1 ปี
40,500 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149253' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23+ 5G (8+512,S916BLIC) Light Pink
(Lavender)
ประกัน 1 ปี
40,500 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149251' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23+ 5G (8+512,S916BZKC) Black
ประกัน 1 ปี
40,500 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149257' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (8+256,S918BLIB) Light Pink
(Lavender)
ประกัน 1 ปี
39,860 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 4,040 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149256' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (8+256,S918BZGB) Green
ประกัน 1 ปี
39,860 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 4,040 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149254' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (8+256,S918BZEB) Cream
ประกัน 1 ปี
39,860 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 4,040 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149255' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (8+256,S918BZKB) Black
ประกัน 1 ปี
39,860 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 4,040 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149271' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (12+512,S918BLIQ) Light Pink
(Lavender)
ประกัน 1 ปี
45,300 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149270' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (12+512,S918BZGQ) Green
ประกัน 1 ปี
45,300 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149268' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (12+512,S918BZEQ) Cream
ประกัน 1 ปี
45,300 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149269' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S23 Ultra 5G (12+512,S918BZKQ) Black
ประกัน 1 ปี
45,300 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146149' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Blue
ประกัน 1 ปี
32,600 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146148' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Graphite
ประกัน 1 ปี
32,600 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146147' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Pink Gold
ประกัน 1 ปี
32,600 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146150' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Bora Purple
ประกัน 1 ปี
32,600 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146153' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BLBE) Blue
ประกัน 1 ปี
35,300 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146152' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BZAE) Graphite
ประกัน 1 ปี
35,300 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146151' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BZDE) Pink Gold
ประกัน 1 ปี
35,300 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146154' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BLVE) Bora Purple
ประกัน 1 ปี
35,300 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146141' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+256) Beige
ประกัน 1 ปี
42,250 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 2,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146142' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+256) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
42,250 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 2,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146143' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+256) Graygreen
ประกัน 1 ปี
42,250 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 2,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146146' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+512) Graygreen
ประกัน 1 ปี
47,750 บาท
รวม VAT แล้ว
50,900 บาท
ประหยัด 3,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146144' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+512) Beige
ประกัน 1 ปี
47,750 บาท
รวม VAT แล้ว
50,900 บาท
ประหยัด 3,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146145' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+512) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
47,750 บาท
รวม VAT แล้ว
50,900 บาท
ประหยัด 3,150 บาท

Smartphone OPPO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147804' and sp.pic_type='s'
OPPO A17K (3+64) Navy Blue
ประกัน 1 ปี
3,849 บาท
รวม VAT แล้ว
4,199 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147802' and sp.pic_type='s'
OPPO A17K (3+64) Gold
ประกัน 1 ปี
3,849 บาท
รวม VAT แล้ว
4,199 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147806' and sp.pic_type='s'
OPPO A17 (4+64) Lake Blue
ประกัน 1 ปี
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
5,199 บาท
ประหยัด 499 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147805' and sp.pic_type='s'
OPPO A17 (4+64) Midnight Black
ประกัน 1 ปี
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
5,199 บาท
ประหยัด 499 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147956' and sp.pic_type='s'
OPPO A57 (4+128) Glowing Green
ประกัน 1 ปี
5,710 บาท
รวม VAT แล้ว
6,299 บาท
ประหยัด 589 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147955' and sp.pic_type='s'
OPPO A57 (4+128) Glowing Black
ประกัน 1 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,299 บาท
ประหยัด 609 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147954' and sp.pic_type='s'
OPPO A57 (4+128) Glowing Gold
ประกัน 1 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,299 บาท
ประหยัด 609 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147962' and sp.pic_type='s'
OPPO A76 (6+128) Glowing Blue
ประกัน 1 ปี
6,950 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 1,049 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147819' and sp.pic_type='s'
OPPO A96 (8+256) Pearl Pink
ประกัน 1 ปี
8,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,499 บาท
ประหยัด 959 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147818' and sp.pic_type='s'
OPPO A96 (8+256) Starry Black
ประกัน 1 ปี
8,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,499 บาท
ประหยัด 959 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149239' and sp.pic_type='s'
OPPO A78 5G (8+128) Glowing Purple
ประกัน 1 ปี
7,920 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,079 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149238' and sp.pic_type='s'
OPPO A78 5G (8+128) Glowing Black
ประกัน 1 ปี
7,920 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,079 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147821' and sp.pic_type='s'
OPPO A77 5G (6+128) Ocean Blue
ประกัน 1 ปี
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
10,999 บาท
ประหยัด 1,199 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147815' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8Z 5G (8+128) Dawnlight Gold
ประกัน 1 ปี
10,999 บาท
รวม VAT แล้ว
12,999 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147814' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8Z 5G (8+128) Starlight Black
ประกัน 1 ปี
10,999 บาท
รวม VAT แล้ว
12,999 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149242' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8T 5G (8+256) Midnight Black
ประกัน 1 ปี
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 1,790 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149243' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8T 5G (8+256) Sunrise Gold
ประกัน 1 ปี
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 1,790 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147803' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 7 5G (8+256) Startails Blue
ประกัน 1 ปี
14,765 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 2,225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147801' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 7 5G (8+256) Starry Black
ประกัน 1 ปี
14,765 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 2,225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148005' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 7 Pro 5G (12+256) Starlight Black
ประกัน 1 ปี
19,970 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 3,020 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147813' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8 5G (8+256) Shimmer Gold
ประกัน 1 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147812' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8 5G (8+256) Shimmer Black
ประกัน 1 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147811' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8 Pro 5G (12+256) Glazed Green
ประกัน 1 ปี
25,175 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 3,815 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147810' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8 Pro 5G (12+256) Glazed black
ประกัน 1 ปี
25,175 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 3,815 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147957' and sp.pic_type='s'
OPPO Find X5 Pro (12+256) Ceranuc White
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
39,990 บาท
ประหยัด 4,090 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147958' and sp.pic_type='s'
OPPO Find X5 Pro (12+256) Glaze Black
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
39,990 บาท
ประหยัด 4,090 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147959' and sp.pic_type='s'
OPPO Find X2 Pro 5G (12+512) Bamboo Green
ประกัน 1 ปี
36,900 บาท
รวม VAT แล้ว
40,990 บาท
ประหยัด 4,090 บาท

Smartphone VIVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147375' and sp.pic_type='s'
VIVO Y16 (4+64) Drizzling Gold
ประกัน 1 ปี
4,395 บาท
รวม VAT แล้ว
5,099 บาท
ประหยัด 704 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146876' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22 (4+64) Metaverse Green
ประกัน 1 ปี
4,925 บาท
รวม VAT แล้ว
5,699 บาท
ประหยัด 774 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146873' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22 (4+64) Metallic Blue
ประกัน 1 ปี
4,925 บาท
รวม VAT แล้ว
5,699 บาท
ประหยัด 774 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147373' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22s (6+128) Summer Cyan
ประกัน 1 ปี
6,030 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 969 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147372' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22s (6+128) Starlit Blue
ประกัน 1 ปี
6,030 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 969 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151330' and sp.pic_type='s'
VIVO Y36 (8+256) Glitter Aqua
ประกัน 1 ปี
6,880 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 1,119 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151329' and sp.pic_type='s'
VIVO Y36 (8+256) Meteor Black
ประกัน 1 ปี
6,880 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 1,119 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147822' and sp.pic_type='s'
VIVO Y35 (8+256) Agate Black
ประกัน 1 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,249 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147823' and sp.pic_type='s'
VIVO Y35 (8+256) Dawn Gold
ประกัน 1 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,249 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145633' and sp.pic_type='s'
VIVO V25 5G (8+128) Sunshine Gold
ประกัน 1 ปี
9,510 บาท
รวม VAT แล้ว
10,999 บาท
ประหยัด 1,489 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149752' and sp.pic_type='s'
VIVO V27 (8+256) Emerald Green
ประกัน 1 ปี
12,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 2,049 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149753' and sp.pic_type='s'
VIVO V27 (8+256) Noble Black
ประกัน 1 ปี
12,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 2,049 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149754' and sp.pic_type='s'
VIVO V27 (12+256) Emerald Green
ประกัน 1 ปี
14,650 บาท
รวม VAT แล้ว
16,999 บาท
ประหยัด 2,349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149755' and sp.pic_type='s'
VIVO V27 (12+256) Noble Black
ประกัน 1 ปี
14,650 บาท
รวม VAT แล้ว
16,999 บาท
ประหยัด 2,349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149756' and sp.pic_type='s'
VIVO V27 (12+256) Flowing Gold
ประกัน 1 ปี
14,650 บาท
รวม VAT แล้ว
16,999 บาท
ประหยัด 2,349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143948' and sp.pic_type='s'
VIVO X80 (12+128) Urban Blue
ประกัน 1 ปี
25,730 บาท
รวม VAT แล้ว
29,999 บาท
ประหยัด 4,269 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143947' and sp.pic_type='s'
VIVO X80 (12+128) Cosmic Black
ประกัน 1 ปี
25,730 บาท
รวม VAT แล้ว
29,999 บาท
ประหยัด 4,269 บาท

Smartphone XIAOMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149244' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 12C (4+64) Lavender Purple
ประกัน 1 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150237' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 12C (4+64) Mint Green
ประกัน 1 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150235' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 12C (4+64) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150240' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 12C (4+128) Mint Green
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,199 บาท
ประหยัด 459 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150241' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 12C (4+128) Lavender Purple
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,199 บาท
ประหยัด 459 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150238' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 12C (4+128) Ocean Blue
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,199 บาท
ประหยัด 459 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149245' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 12C (4+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,199 บาท
ประหยัด 459 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147943' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (4+64) Green
ประกัน 1 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147942' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (4+64) Silver
ประกัน 1 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147941' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (4+64) Gray
ประกัน 1 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147938' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (6+128) Green
ประกัน 1 ปี
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
7,299 บาท
ประหยัด 929 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147940' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (6+128) Silver
ประกัน 1 ปี
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
7,299 บาท
ประหยัด 929 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147939' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (6+128) Gray
ประกัน 1 ปี
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
7,299 บาท
ประหยัด 929 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147609' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 (6+128) Star Blue
ประกัน 1 ปี
5,980 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 1,019 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147608' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 (6+128) Twilight Blue
ประกัน 1 ปี
5,980 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 1,019 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150913' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 12 5G (8+128) Ice Blue
ประกัน 1 ปี
7,420 บาท
รวม VAT แล้ว
8,499 บาท
ประหยัด 1,079 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150914' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 12 5G (8+128) Onyx Gray
ประกัน 1 ปี
7,420 บาท
รวม VAT แล้ว
8,499 บาท
ประหยัด 1,079 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147613' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 Pro
(8+128) Polar White
ประกัน 1 ปี
8,450 บาท
รวม VAT แล้ว
9,699 บาท
ประหยัด 1,249 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147614' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 Pro
(8+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
8,450 บาท
รวม VAT แล้ว
9,699 บาท
ประหยัด 1,249 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150915' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 12 5G (8+256) Ice Blue
ประกัน 1 ปี
8,700 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,299 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147618' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G
(8+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
9,999 บาท
รวม VAT แล้ว
10,999 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147621' and sp.pic_type='s'
XIAOMI 12 5G (8+256) Purple
ประกัน 1 ปี
21,750 บาท
รวม VAT แล้ว
24,990 บาท
ประหยัด 3,240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147620' and sp.pic_type='s'
XIAOMI 12 5G (8+256) Blue
ประกัน 1 ปี
21,750 บาท
รวม VAT แล้ว
24,990 บาท
ประหยัด 3,240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147619' and sp.pic_type='s'
XIAOMI 12 5G (8+256) Gray
ประกัน 1 ปี
21,750 บาท
รวม VAT แล้ว
24,990 บาท
ประหยัด 3,240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147624' and sp.pic_type='s'
XIAOMI 12T Pro (12+256) Silver
ประกัน 1 ปี
22,600 บาท
รวม VAT แล้ว
25,990 บาท
ประหยัด 3,390 บาท

Smartphone REALME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147984' and sp.pic_type='s'
REALME C30S (2+32) Stripe Black
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,099 บาท
ประหยัด 329 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147980' and sp.pic_type='s'
REALME C21Y (3+32) Cross Black
(ใส่ SIM AIS เท่านั้น)
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 829 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147987' and sp.pic_type='s'
REALME C33 (4+64) Night Sea
ประกัน 1 ปี
4,099 บาท
รวม VAT แล้ว
4,499 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147986' and sp.pic_type='s'
REALME C33 (4+64) Aqua Blue
ประกัน 1 ปี
4,099 บาท
รวม VAT แล้ว
4,499 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151539' and sp.pic_type='s'
REALME C53 (6+128) Mighty Black
ประกัน 1 ปี
4,455 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 544 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151538' and sp.pic_type='s'
REALME C53 (6+128) Champion Gold
ประกัน 1 ปี
4,455 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 544 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147983' and sp.pic_type='s'
REALME C25Y (4+128) Metal Gray
ประกัน 1 ปี
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150813' and sp.pic_type='s'
REALME 10T 5G (4+128) Dash Blue
ประกัน 1 ปี
6,220 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 779 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150812' and sp.pic_type='s'
REALME 10T 5G (4+128) Electric Black
ประกัน 1 ปี
6,220 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 779 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150815' and sp.pic_type='s'
REALME 10T 5G (8+256) Dash Blue
ประกัน 1 ปี
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150814' and sp.pic_type='s'
REALME 10T 5G (8+256) Electric Black
ประกัน 1 ปี
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147977' and sp.pic_type='s'
REALME 9I 5G (6+128) Rocking Black
ประกัน 1 ปี
8,470 บาท
รวม VAT แล้ว
9,499 บาท
ประหยัด 1,029 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147976' and sp.pic_type='s'
REALME 9I 5G (6+128) Metallica Gold
ประกัน 1 ปี
8,470 บาท
รวม VAT แล้ว
9,499 บาท
ประหยัด 1,029 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147973' and sp.pic_type='s'
REALME 7 5G (8+128) Flash Silver
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147974' and sp.pic_type='s'
REALME 7 5G (8+128) Mist Blue
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147975' and sp.pic_type='s'
REALME 8 5G (8+128) Supersonic Blue
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147993' and sp.pic_type='s'
REALME GT Master Edition
(8+256) Daybreak Blue
ประกัน 1 ปี
14,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,999 บาท
ประหยัด 1,599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147994' and sp.pic_type='s'
REALME GT Master Edition
(8+256) Voyager Gray
ประกัน 1 ปี
14,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,999 บาท
ประหยัด 1,599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147991' and sp.pic_type='s'
REALME GT 5G (8+128) Racing Yellow
ประกัน 1 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
19,999 บาท
ประหยัด 1,999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147990' and sp.pic_type='s'
REALME GT 5G (8+128) Dashing Blue
ประกัน 1 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
19,999 บาท
ประหยัด 1,999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148004' and sp.pic_type='s'
REALME X7 Pro 5G (8+128) Iridescent
ประกัน 1 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 1,499 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148003' and sp.pic_type='s'
REALME X50 Pro (12+256) Rust Red
ประกัน 1 ปี
26,100 บาท
รวม VAT แล้ว
28,999 บาท
ประหยัด 2,899 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148002' and sp.pic_type='s'
REALME X50 Pro (12+256) Moss Green
ประกัน 1 ปี
26,100 บาท
รวม VAT แล้ว
28,999 บาท
ประหยัด 2,899 บาท

Smartphone ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146304' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 (12+256,AI2201-1A005WW) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
24,630 บาท
รวม VAT แล้ว
26,990 บาท
ประหยัด 2,360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146305' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 (12+256,AI2201-1D006WW) Storm White
ประกัน 1 ปี
24,630 บาท
รวม VAT แล้ว
26,990 บาท
ประหยัด 2,360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146306' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 (16+512,AI2201-1A007WW) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
28,190 บาท
รวม VAT แล้ว
30,990 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148675' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition
(16+512,AI2201-6B089WW) Black
ประกัน 1 ปี
31,940 บาท
รวม VAT แล้ว
34,990 บาท
ประหยัด 3,050 บาท

Smartphone INFINIX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149904' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 7 (4+64,X6515) Coastal Green
ประกัน 1 ปี
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 289 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149905' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 7 (4+64,X6515) Peacock Blue
ประกัน 1 ปี
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 289 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149903' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 7 (4+64,X6515) Polar Black
ประกัน 1 ปี
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 289 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147592' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 6 Plus (2+64,X6823C) Crystal Violet
ประกัน 1 ปี
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 329 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147590' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 6 Plus (2+64,X6823C) Miracle Black
ประกัน 1 ปี
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 329 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146965' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Luna Blue
ประกัน 1 ปี
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 369 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146964' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Sunset Gold
ประกัน 1 ปี
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 369 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146963' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Wilderness Black
ประกัน 1 ปี
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 369 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145830' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 12i (4+64,X665B) Haze Green
ประกัน 1 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,799 บาท
ประหยัด 379 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148799' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+128,X665E) Luna Blue
ประกัน 1 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148800' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+128,X665E) Wilderness Black
ประกัน 1 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148801' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+128,X665E) Sunset Gold
ประกัน 1 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148798' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+128,X665E) Energy Green
ประกัน 1 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146961' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20 (4G) (4+128,X6826) Legend White
ประกัน 1 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,799 บาท
ประหยัด 629 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150261' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 30 (4G) (8+128,X6831) Sonic White
ประกัน 1 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,799 บาท
ประหยัด 589 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150262' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 30 (4G) (8+128,X6831) Surfing Green
ประกัน 1 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,799 บาท
ประหยัด 589 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145837' and sp.pic_type='s'
INFINIX NOTE 12 (6+128,X663) Jewel Blue
ประกัน 1 ปี
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 1,169 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147893' and sp.pic_type='s'
INFINIX NOTE 12 (8+256,X670) Sapphire Blue
ประกัน 1 ปี
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 1,349 บาท

Smartphone TECNO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151580' and sp.pic_type='s'
TECNO POP7 LTE (2+64) Capri Blue
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,499 บาท
ประหยัด 259 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151579' and sp.pic_type='s'
TECNO POP7 LTE (2+64) Endless Black
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,499 บาท
ประหยัด 259 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148912' and sp.pic_type='s'
TECNO POP6 GO (2+32) Gradation Sky Blue
ประกัน 1 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,699 บาท
ประหยัด 289 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148911' and sp.pic_type='s'
TECNO POP6 GO (2+32) Starfall Gray
ประกัน 1 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,699 บาท
ประหยัด 289 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148914' and sp.pic_type='s'
TECNO POP5 LTE (2+32) Deepsea Luster
ประกัน 1 ปี
2,555 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 344 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148915' and sp.pic_type='s'
TECNO POP5 LTE (2+32) Turquoise Cyan
ประกัน 1 ปี
2,555 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 344 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148913' and sp.pic_type='s'
TECNO POP5 LTE (2+32) Ice Blue
ประกัน 1 ปี
2,555 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 344 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151581' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark GO (4+64) Uyuni Blue
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 309 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148613' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark GO (4+64) Endless Black
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 309 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143657' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 8C (3+64) Iris Purple
ประกัน 1 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,499 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143656' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 8C (3+64) Turquoise Cyan
ประกัน 1 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,499 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148919' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 8C (3+64) Diamond Gray
ประกัน 1 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,499 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142164' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 8C (3+64) Magnet Black
ประกัน 1 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,499 บาท
ประหยัด 399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151584' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 10 (4+128) Meta White
ประกัน 1 ปี
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,599 บาท
ประหยัด 379 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151583' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 10 (4+128) Meta Black
ประกัน 1 ปี
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,599 บาท
ประหยัด 379 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148921' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 9T (4+64) Burano Blue
ประกัน 1 ปี
3,545 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 454 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148920' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 9T (4+64) Quantum Black
ประกัน 1 ปี
3,545 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 454 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151587' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 10 (8+128) Meta White
ประกัน 1 ปี
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 429 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151586' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 10 (8+128) Meta Black
ประกัน 1 ปี
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 429 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151589' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 10 Pro (8+128) Pearl White
ประกัน 1 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,499 บาท
ประหยัด 609 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151588' and sp.pic_type='s'
TECNO Spark 10 Pro (8+128) Starry Black
ประกัน 1 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,499 บาท
ประหยัด 609 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148923' and sp.pic_type='s'
TECNO CAMON 19 Pro 5G (8+128) Cedar Green
ประกัน 1 ปี
7,000 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148922' and sp.pic_type='s'
TECNO CAMON 19 Pro 5G (8+128) Eco Black
ประกัน 1 ปี
7,000 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148924' and sp.pic_type='s'
TECNO POVA 5G (8+128) Aether Black
ประกัน 1 ปี
8,740 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,259 บาท

Smartphone HONOR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150116' and sp.pic_type='s'
HONOR X5 (2+32) Sunrise Orange
ประกัน 1 ปี
2,888 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 411 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150117' and sp.pic_type='s'
HONOR X5 (2+32) Midnight Black
ประกัน 1 ปี
2,888 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 411 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150112' and sp.pic_type='s'
HONOR X6 (4+64) Titanium Silver
ประกัน 1 ปี
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 749 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150120' and sp.pic_type='s'
HONOR X7a (6+128) Titanium Silver
ประกัน 1 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 759 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150109' and sp.pic_type='s'
HONOR 70 (8+256) Crystal Silver
ประกัน 1 ปี
14,850 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 2,140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150110' and sp.pic_type='s'
HONOR 70 (8+256) Midnight Black
ประกัน 1 ปี
14,850 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 2,140 บาท