เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025002' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smartphone
พบสินค้า 153 รายการ
Smartphone SAMSUNG
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147014' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04 (3+32,A045FZGD) Green
ประกัน 1 ปี
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 329 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147013' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04 (3+32,A045FZKD) Black
ประกัน 1 ปี
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 329 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146984' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04S (4+64,A047FZGG) Green
ประกัน 1 ปี
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,799 บาท
ประหยัด 429 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146985' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A04S (4+64,A047FZKG) Black
ประกัน 1 ปี
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,799 บาท
ประหยัด 429 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148246' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A23 5G (8+128,A236ELSY) Silver
ประกัน 1 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 809 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146989' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A23 5G (8+128,A236ELBY) Blue
ประกัน 1 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 809 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146990' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A23 5G (8+128,A236EZKY) Black
ประกัน 1 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 809 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143336' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A53 5G (8+128,A536ELBG) Awesome Blue
ประกัน 1 ปี
10,950 บาท
รวม VAT แล้ว
12,999 บาท
ประหยัด 2,049 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144678' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A73 5G (8+128,A736BLGG) Awesome Mint
ประกัน 1 ปี
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,999 บาท
ประหยัด 1,209 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144679' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A73 5G (8+128,A736BLGG) Awesome Gray
ประกัน 1 ปี
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,999 บาท
ประหยัด 1,209 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144814' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S22+ 5G (8+128,S906EZGD) Green
ประกัน 1 ปี
28,490 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144813' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S22+ 5G (8+128,S906EZWD) White
ประกัน 1 ปี
28,490 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144815' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S22+ 5G (8+128,S906EIDD) Pink Gold
ประกัน 1 ปี
28,490 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144819' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S22+ 5G (8+256,S906EIDG) Pink Gold
ประกัน 1 ปี
30,390 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 2,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144821' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S22 ULTRA 5G (8+128,S908EZKD) Black
ประกัน 1 ปี
32,990 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 2,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144825' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG S22 ULTRA 5G (12+256,S908EZKG) Black
ประกัน 1 ปี
36,690 บาท
รวม VAT แล้ว
39,900 บาท
ประหยัด 3,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140068' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Flip3 5G (8+256,F711BZEF) Cream
ประกัน 1 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146149' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Blue
ประกัน 1 ปี
32,890 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146148' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Graphite
ประกัน 1 ปี
32,890 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146147' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Pink Gold
ประกัน 1 ปี
32,890 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146150' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+128) Bora Purple
ประกัน 1 ปี
32,890 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146153' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BLBE) Blue
ประกัน 1 ปี
35,650 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146152' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BZAE) Graphite
ประกัน 1 ปี
35,650 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146151' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BZDE) Gold
ประกัน 1 ปี
35,650 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146154' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G
(8+256,F721BLVE) Bora Purple
ประกัน 1 ปี
35,650 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 3,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146141' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+256) Beige
ประกัน 1 ปี
54,990 บาท
รวม VAT แล้ว
59,900 บาท
ประหยัด 4,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146142' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+256) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
54,990 บาท
รวม VAT แล้ว
59,900 บาท
ประหยัด 4,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146143' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+256) Graygreen
ประกัน 1 ปี
54,990 บาท
รวม VAT แล้ว
59,900 บาท
ประหยัด 4,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146146' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+512) Graygreen
ประกัน 1 ปี
60,690 บาท
รวม VAT แล้ว
65,900 บาท
ประหยัด 5,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146144' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+512) Beige
ประกัน 1 ปี
60,690 บาท
รวม VAT แล้ว
65,900 บาท
ประหยัด 5,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146145' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G
(12+512) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
60,690 บาท
รวม VAT แล้ว
65,900 บาท
ประหยัด 5,210 บาท

Smartphone OPPO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147804' and sp.pic_type='s'
OPPO A17K (3+64) Navy Blue
ประกัน 1 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,499 บาท
ประหยัด 409 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147802' and sp.pic_type='s'
OPPO A17K (3+64) Gold
ประกัน 1 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,499 บาท
ประหยัด 409 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147963' and sp.pic_type='s'
OPPO A16K (3+32) Blue
ประกัน 1 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,699 บาท
ประหยัด 459 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147806' and sp.pic_type='s'
OPPO A17 (4+64) Lake Blue
ประกัน 1 ปี
4,960 บาท
รวม VAT แล้ว
5,499 บาท
ประหยัด 539 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147805' and sp.pic_type='s'
OPPO A17 (4+64) Midnight Black
ประกัน 1 ปี
4,960 บาท
รวม VAT แล้ว
5,499 บาท
ประหยัด 539 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147953' and sp.pic_type='s'
OPPO A57 (4+64) Glowing Gold
ประกัน 1 ปี
5,420 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 579 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147956' and sp.pic_type='s'
OPPO A57 (4+128) Glowing Green
ประกัน 1 ปี
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 699 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147954' and sp.pic_type='s'
OPPO A57 (4+128) Glowing Gold
ประกัน 1 ปี
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 699 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147955' and sp.pic_type='s'
OPPO A57 (4+128) Glowing Black
ประกัน 1 ปี
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 699 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147952' and sp.pic_type='s'
OPPO A54 (6+128) Starry Blue
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
7,499 บาท
ประหยัด 909 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147951' and sp.pic_type='s'
OPPO A54 (6+128) Cystal Black
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
7,499 บาท
ประหยัด 909 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147962' and sp.pic_type='s'
OPPO A76 (6+128) Glowing Blue
ประกัน 1 ปี
6,940 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 1,059 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147808' and sp.pic_type='s'
OPPO A77S (8+128) Sunset Orange
ประกัน 1 ปี
7,920 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,079 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147821' and sp.pic_type='s'
OPPO A77 5G (6+128) Ocean Blue
ประกัน 1 ปี
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
10,999 บาท
ประหยัด 1,199 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147820' and sp.pic_type='s'
OPPO A77 5G (6+128) Midnight Black
ประกัน 1 ปี
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
10,999 บาท
ประหยัด 1,199 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147815' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8Z 5G (8+128) Dawnlight Gold
ประกัน 1 ปี
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,999 บาท
ประหยัด 1,709 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147803' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 7 5G (8+256) Startails Blue
ประกัน 1 ปี
14,765 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 2,225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147801' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 7 5G (8+256) Starry Black
ประกัน 1 ปี
14,765 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 2,225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148006' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 7 Pro 5G (12+256) Starlight Blue
ประกัน 1 ปี
19,970 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 3,020 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148005' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 7 Pro 5G (12+256) Starlight Black
ประกัน 1 ปี
19,970 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 3,020 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147812' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8 5G (8+256) Shimmer Black
ประกัน 1 ปี
17,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147813' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8 5G (8+256) Shimmer Gold
ประกัน 1 ปี
17,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147811' and sp.pic_type='s'
OPPO Reno 8 Pro 5G (12+256) Glazed Green
ประกัน 1 ปี
25,175 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 3,815 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147957' and sp.pic_type='s'
OPPO Find X5 Pro (12+256) Ceranuc White
ประกัน 1 ปี
34,710 บาท
รวม VAT แล้ว
39,990 บาท
ประหยัด 5,280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147958' and sp.pic_type='s'
OPPO Find X5 Pro (12+256) Glaze Black
ประกัน 1 ปี
34,710 บาท
รวม VAT แล้ว
39,990 บาท
ประหยัด 5,280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147959' and sp.pic_type='s'
OPPO Find X2 Pro 5G (12+512) Bamboo Green
ประกัน 1 ปี
35,710 บาท
รวม VAT แล้ว
40,990 บาท
ประหยัด 5,280 บาท

Smartphone VIVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147378' and sp.pic_type='s'
VIVO Y02 (2+32) Cosmic Grey
ประกัน 1 ปี
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,799 บาท
ประหยัด 349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147377' and sp.pic_type='s'
VIVO Y02 (2+32) Orchid Blue
ประกัน 1 ปี
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,799 บาท
ประหยัด 349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145470' and sp.pic_type='s'
VIVO Y01A (2+32) Sapphire Blue
ประกัน 1 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 409 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147374' and sp.pic_type='s'
VIVO Y16 (4+64) Stellar Black
ประกัน 1 ปี
4,735 บาท
รวม VAT แล้ว
5,499 บาท
ประหยัด 764 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147375' and sp.pic_type='s'
VIVO Y16 (4+64) Drizzling Gold
ประกัน 1 ปี
4,735 บาท
รวม VAT แล้ว
5,499 บาท
ประหยัด 764 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138835' and sp.pic_type='s'
VIVO Y21 (4+64) Metallic Blue
ประกัน 1 ปี
4,605 บาท
รวม VAT แล้ว
5,399 บาท
ประหยัด 794 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138834' and sp.pic_type='s'
VIVO Y21 (4+64) Diamond Glow
ประกัน 1 ปี
4,605 บาท
รวม VAT แล้ว
5,399 บาท
ประหยัด 794 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146876' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22 (4+64) Metaverse Green
ประกัน 1 ปี
5,560 บาท
รวม VAT แล้ว
6,299 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146873' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22 (4+64) Metallic Blue
ประกัน 1 ปี
5,435 บาท
รวม VAT แล้ว
6,299 บาท
ประหยัด 864 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147373' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22s (6+128) Summer Cyan
ประกัน 1 ปี
6,645 บาท
รวม VAT แล้ว
7,699 บาท
ประหยัด 1,054 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147372' and sp.pic_type='s'
VIVO Y22s (6+128) Starlit Blue
ประกัน 1 ปี
6,645 บาท
รวม VAT แล้ว
7,699 บาท
ประหยัด 1,054 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146871' and sp.pic_type='s'
VIVO Y35 (8+128) Cosmic Aurora
ประกัน 1 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,249 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146872' and sp.pic_type='s'
VIVO Y35 (8+128) Dawn Gold
ประกัน 1 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,249 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147823' and sp.pic_type='s'
VIVO Y35 (8+256) Dawn Gold
ประกัน 1 ปี
8,430 บาท
รวม VAT แล้ว
9,799 บาท
ประหยัด 1,369 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145632' and sp.pic_type='s'
VIVO V25 5G (8+128) Stardust Black
ประกัน 1 ปี
12,030 บาท
รวม VAT แล้ว
13,999 บาท
ประหยัด 1,969 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145633' and sp.pic_type='s'
VIVO V25 5G (8+128) Sunshine Gold
ประกัน 1 ปี
12,030 บาท
รวม VAT แล้ว
13,999 บาท
ประหยัด 1,969 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145652' and sp.pic_type='s'
VIVO V25 5G (8+256) Sunshine Gold
ประกัน 1 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 2,099 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141314' and sp.pic_type='s'
VIVO V23 5G (12+256) Stardust Black
ประกัน 1 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 509 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146456' and sp.pic_type='s'
VIVO V25 Pro 5G (12+256) Surfing Blue
ประกัน 1 ปี
17,150 บาท
รวม VAT แล้ว
19,999 บาท
ประหยัด 2,849 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146455' and sp.pic_type='s'
VIVO V25 Pro 5G (12+256) Starlight Black
ประกัน 1 ปี
17,150 บาท
รวม VAT แล้ว
19,999 บาท
ประหยัด 2,849 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139567' and sp.pic_type='s'
VIVO X70 (8+128) Cosmic Black
ประกัน 1 ปี
15,679 บาท
รวม VAT แล้ว
19,999 บาท
ประหยัด 4,320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143948' and sp.pic_type='s'
VIVO X80 (12+128) Urban Blue
ประกัน 1 ปี
25,730 บาท
รวม VAT แล้ว
29,999 บาท
ประหยัด 4,269 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143947' and sp.pic_type='s'
VIVO X80 (12+128) Cosmic Black
ประกัน 1 ปี
25,730 บาท
รวม VAT แล้ว
29,999 บาท
ประหยัด 4,269 บาท

Smartphone XIAOMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147602' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10C (4+64) Mint Green
ประกัน 1 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,699 บาท
ประหยัด 539 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147601' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10C (4+64) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,699 บาท
ประหยัด 539 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147946' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10C (4+128) Ocean Blue
ประกัน 1 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,199 บาท
ประหยัด 599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147945' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10C (4+128) Mint Green
ประกัน 1 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,199 บาท
ประหยัด 599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147944' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10C (4+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,199 บาท
ประหยัด 599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147936' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 (6+128) Pebble White
ประกัน 1 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 759 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147935' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 (6+128) Carbon Gray
ประกัน 1 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 759 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147937' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 (6+128) Sea Blue
ประกัน 1 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 759 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147941' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (4+64) Gray
ประกัน 1 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147938' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (6+128) Green
ประกัน 1 ปี
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
7,299 บาท
ประหยัด 929 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147940' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (6+128) Silver
ประกัน 1 ปี
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
7,299 บาท
ประหยัด 929 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147939' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi 10 5G (6+128) Gray
ประกัน 1 ปี
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
7,299 บาท
ประหยัด 929 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147609' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 (6+128) Star Blue
ประกัน 1 ปี
6,120 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 879 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147608' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 (6+128) Twilight Blue
ประกัน 1 ปี
6,120 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 879 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147607' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 (6+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
6,120 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 879 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147949' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 10 5G (8+128) Chrome Silver
ประกัน 1 ปี
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
7,499 บาท
ประหยัด 959 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147947' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 10 5G (8+128) Nighttime Blue
ประกัน 1 ปี
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
7,499 บาท
ประหยัด 959 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147948' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 10 5G (8+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
7,499 บาท
ประหยัด 959 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147613' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 Pro
(8+128) Polar White
ประกัน 1 ปี
8,470 บาท
รวม VAT แล้ว
9,699 บาท
ประหยัด 1,229 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147614' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 Pro
(8+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
8,470 บาท
รวม VAT แล้ว
9,699 บาท
ประหยัด 1,229 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147618' and sp.pic_type='s'
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G
(8+128) Graphite Gray
ประกัน 1 ปี
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,999 บาท
ประหยัด 1,399 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147625' and sp.pic_type='s'
XIAOMI 12T (8+256) Black
ประกัน 1 ปี
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
17,999 บาท
ประหยัด 2,199 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147620' and sp.pic_type='s'
XIAOMI 12 (8+256) Blue
ประกัน 1 ปี
21,800 บาท
รวม VAT แล้ว
24,990 บาท
ประหยัด 3,190 บาท

Smartphone REALME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147985' and sp.pic_type='s'
REALME C30S (2+32) Stripe Blue
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 359 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147984' and sp.pic_type='s'
REALME C30S (2+32) Stripe Black
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 359 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147979' and sp.pic_type='s'
REALME C11 2021 (2+32) Lake Blue
ประกัน 1 ปี
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,499 บาท
ประหยัด 269 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147981' and sp.pic_type='s'
REALME C21Y (3+32) Cross Blue
(ใส่ SIM AIS เท่านั้น)
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 309 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147980' and sp.pic_type='s'
REALME C21Y (3+32) Cross Black
(ใส่ SIM AIS เท่านั้น)
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 309 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147986' and sp.pic_type='s'
REALME C33 (4+64) Aqua Blue
ประกัน 1 ปี
4,110 บาท
รวม VAT แล้ว
4,499 บาท
ประหยัด 389 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147988' and sp.pic_type='s'
REALME C35 (4+128) Glowing Green
ประกัน 1 ปี
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 649 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147989' and sp.pic_type='s'
REALME C35 (4+128) Glowing Black
ประกัน 1 ปี
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 649 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147982' and sp.pic_type='s'
REALME C25Y (4+128) Glacier Blue
ประกัน 1 ปี
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147983' and sp.pic_type='s'
REALME C25Y (4+128) Metal Gray
ประกัน 1 ปี
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147972' and sp.pic_type='s'
REALME 6 (8+128) Comet White
ประกัน 1 ปี
8,120 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 879 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147976' and sp.pic_type='s'
REALME 9I 5G (6+128) Metallica Gold
ประกัน 1 ปี
8,470 บาท
รวม VAT แล้ว
9,499 บาท
ประหยัด 1,029 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147973' and sp.pic_type='s'
REALME 7 5G (8+128) Flash Silver
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147974' and sp.pic_type='s'
REALME 7 5G (8+128) Mist Blue
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147975' and sp.pic_type='s'
REALME 8 5G (8+128) Supersonic Blue
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147992' and sp.pic_type='s'
REALME GT Master Edition
(8+128) Daybreak Blue
ประกัน 1 ปี
12,630 บาท
รวม VAT แล้ว
13,999 บาท
ประหยัด 1,369 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147993' and sp.pic_type='s'
REALME GT Master Edition
(8+256) Daybreak Blue
ประกัน 1 ปี
14,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,999 บาท
ประหยัด 1,599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147994' and sp.pic_type='s'
REALME GT Master Edition
(8+256) Voyager Gray
ประกัน 1 ปี
14,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,999 บาท
ประหยัด 1,599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147995' and sp.pic_type='s'
REALME GT NEO 3 (8+256) Sprint White
ประกัน 1 ปี
16,940 บาท
รวม VAT แล้ว
18,999 บาท
ประหยัด 2,059 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147991' and sp.pic_type='s'
REALME GT 5G (8+128) Racing Yellow
ประกัน 1 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
19,999 บาท
ประหยัด 1,999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147990' and sp.pic_type='s'
REALME GT 5G (8+128) Dashing Blue
ประกัน 1 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
19,999 บาท
ประหยัด 1,999 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148004' and sp.pic_type='s'
REALME X7 Pro 5G (8+128) Iridescent
ประกัน 1 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,999 บาท
ประหยัด 1,499 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148003' and sp.pic_type='s'
REALME X50 Pro (12+512) Rust Red
ประกัน 1 ปี
26,100 บาท
รวม VAT แล้ว
28,999 บาท
ประหยัด 2,899 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148002' and sp.pic_type='s'
REALME X50 Pro (12+256) Moss Green
ประกัน 1 ปี
26,100 บาท
รวม VAT แล้ว
28,999 บาท
ประหยัด 2,899 บาท

Smartphone ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146304' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 (12+256,AI2201-1A005W) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
26,630 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 2,360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146305' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 (12+256,AI2201-1D006WW) Storm White
ประกัน 1 ปี
26,630 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 2,360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146306' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 (16+512,AI2201-1A007WW) Phantom Black
ประกัน 1 ปี
30,190 บาท
รวม VAT แล้ว
32,990 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146307' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone 6 Pro (18+512,AI2201-2D009WW) Storm White
ประกัน 1 ปี
36,090 บาท
รวม VAT แล้ว
39,990 บาท
ประหยัด 3,900 บาท

Smartphone INFINIX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147703' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 6 HD (2+32,X6512) Aqua Sky
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145825' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 6 HD (2+32,X6512) Origin Blue
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145824' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 6 HD (2+32,X6512) Force Black
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 349 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147592' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 6 Plus (2+64,X6823C) Crystal Violet
ประกัน 1 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 299 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147590' and sp.pic_type='s'
INFINIX SMART 6 Plus (2+64,X6823C) Miracle Black
ประกัน 1 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 299 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146965' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Luna Blue
ประกัน 1 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 339 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146964' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Sunset Gold
ประกัน 1 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 339 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146963' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Wilderness Black
ประกัน 1 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 339 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148641' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+128,X665E) Energy Green
ประกัน 1 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,699 บาท
ประหยัด 339 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148799' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Luna Blue
ประกัน 1 ปี
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 379 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148800' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Wilderness Black
ประกัน 1 ปี
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 379 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148801' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Sunset Gold
ประกัน 1 ปี
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 379 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148798' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20i (4G) (4+64,X665E) Energy Green
ประกัน 1 ปี
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 379 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146962' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20 (4G) (4+128,X6826) Sonic Black
ประกัน 1 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,799 บาท
ประหยัด 589 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146959' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20 (4G) (6+128,X6826) Legend White
ประกัน 1 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,299 บาท
ประหยัด 659 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146960' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20 (4G) (6+128,X6826) Sonic Black
ประกัน 1 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,299 บาท
ประหยัด 659 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146957' and sp.pic_type='s'
INFINIX HOT 20S (4G) (8+128,X6827) Sonic Black
ประกัน 1 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,899 บาท
ประหยัด 749 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145839' and sp.pic_type='s'
INFINIX NOTE 12 (6+128,X663) Sunset Gold
ประกัน 1 ปี
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 1,169 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145840' and sp.pic_type='s'
INFINIX NOTE 12 (8+128,X670) Snow Fall
ประกัน 1 ปี
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
6,499 บาท
ประหยัด 1,219 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145841' and sp.pic_type='s'
INFINIX NOTE 12 (8+128,X670) Jewel Blue
ประกัน 1 ปี
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
6,499 บาท
ประหยัด 1,219 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145842' and sp.pic_type='s'
INFINIX NOTE 12 (8+128,X670) Force Black
ประกัน 1 ปี
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
6,499 บาท
ประหยัด 1,219 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147893' and sp.pic_type='s'
INFINIX NOTE 12 (8+256,X670) Sapphire Blue
ประกัน 1 ปี
5,710 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 1,289 บาท